Haal het beste uit jezelf en je team

Trainingen voor leidinggevenden

Leidinggevenden hebben een cruciale rol en zijn vaak de ogen en oren van de organisatie en daarmee ook van hun HR collega’s. Ze hebben een ingewikkelde positie, gezien ze beleid moeten uitvoeren dat ook henzelf betreft.

De tijden zijn voor leidinggevenden ook erg veranderd rondom ziekteverzuim en hun rol daarin. Eerder lag de focus met name op het tot in detail kunnen uitvoeren van de Wet verbetering Poortwachter en een adequate kennis van arbeidsrecht. Tegenwoordig is de focus meer gericht op het kunnen hanteren van soft skills, zoals vertrouwen kunnen bieden en empathie. Onze training activeringsgesprekken wordt onder leidinggevenden om die reden verreweg het meest afgenomen. Je leert wat de invloed is van de verschillende menstypes, c.q. gesprekshoudingen en hoe je als leidinggevenden meer regie houdende rol kan innemen.

Het blijft essentieel om een goede basiskennis te hebben van de Wet verbetering Poortwachter om op een juiste manier om te kunnen gaan met zieke medewerkers. BrinQer Academie biedt trainingen aan die door onze casemanager zelf gegeven kunnen worden. Zo kunnen wij maatwerk leveren door onze trainingen toe te spitsen op de individuele behoeften van onze klanten en kan je altijd bij ons terecht voor eventuele vervolgvragen.

Voorbeelden van trainingen

 • Activeringsgesprekken leidinggevenden
 • Casuïstiek in de praktijk
 • Workshops over verschillende thema’s zoals:
  • Frequent verzuim
  • Herkennen van psychische problematiek
  • Verschillende zorgverloven
 • Inspiratiesessies:
  • Verzuim en duurzame inzetbaarheid
  • Toekomst arbodienstverlening
  • Toekomst HR en innovatie
 • Wet verbetering Poortwachter
 • Human Profiling
 • Business Profiling
 • Teamdevelopment in combinatie met paardencoaching
 • Wegwijs worden met verzuimapplicaties

Op zoek naar een trainingen voor leidinggevenden specialist?

Neem dan contact op met: