Sinds afgelopen juli 2017 is de Arbowet weer vernieuwd. Het Basiscontract Arbodienst is een feit, maar wat betekent dat nou eigenlijk voor u als werkgever of HR-Manager? Wat moet er minimaal in zo’n contract staan en wat kan je als bedrijf zelf nog regelen? In de komende tijd leggen we steeds wat onderwerpen uit die voor u belangrijk kunnen zijn.

Waarom zo’n verplicht basiscontract?

In het contract worden minimale eisen (rechten en plichten) gesteld aan de samenwerking tussen werkgever, arbodienstverleners en deskundigen. Denk hierbij aan bedrijfsarts, arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige en arbeids-en organisatiedeskundige.

 

Hierdoor worden afspraken en taken helder vastgelegd en kan iedereen zijn of haar werk professioneel doen. Het voorkomen van verzuim is hierdoor makkelijker en de arbodienstverlening verbeterd. Daarnaast blijft het natuurlijk nog steeds mogelijk om maatwerk oplossingen af te sluiten, voor als u meer ondersteuning wil. Maar ook dan ontkomt u niet aan de wettelijke eisen van het Basiscontract.

 

Maar ik heb al een contract met een arbodienstverlener?

Oude contracten die niet voldoen aan de basiseisen, zult u moeten aanpassen d.m.v van een aanvulling of het afsluiten van een nieuw contract. Gelukkig is hiervoor een overgangsperiode ingesteld. U heeft tot 1 juli 2018 de tijd om dit te regelen. Let wel: dit geldt voor lopende contracten van voor 1 juli. Nieuwe contracten die u na 1 juli 2017 afsluit moeten direct voldoen aan het basiscontract. Regelt u dit niet op tijd of leeft u het basiscontract niet goed na dan kunt u straks een boete riskeren.

 

Wat verandert er met de komst van het basiscontract?

In het basiscontract staat voor welke taken u bijvoorbeeld een deskundige moet inschakelen en welke regels er gelden. Bijvoorbeeld m.b.t ziekteverzuim, arbeidsgezondheidsdeskundig onderzoek, het toetsen en adviseren over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het open spreekuur met een bedrijfsarts. Verder moet ieder bedrijf een preventiemedewerker hebben. Dat kan een werknemer zijn of in sommige gevallen een directeur. De rol van de preventiemedewerker wordt prominenter, zodat verzuim ook beter kan worden voorkomen.

 

Wil je meer weten over het basiscontract of aanvullende diensten? We leggen het je graag persoonlijk uit.