Belangrijke informatie rondom Covid-19

Het Coronavirus

 

Bijgewerkt op 29 juni 2020

BrinQer en het Coronavirus

BrinQer volgt de uitgangspunten zoals weergegeven in onderstaande bronnen van RIVM en de Rijksoverheid. De bedrijfsartsen van BrinQer bewaken actualiteiten en de directie heeft regelmatig overleg met hen. Indien nodig plaatsen wij een update van onderstaande web verwijzingen.

Contact

Als u een specifiek advies wenst voor uw organisatie of situatie kunt u bellen met 055 – 35 74 360 of een mail sturen aan: goedeservice@brinQer.nl

Als u vragen heeft die enkel met het Coronavirus te maken hebben kunt u ons speciale informatienummer daar voor bellen: 055-35 74 369.

Vanaf 1 juli zullen de aanvragen voor fysieke consulten weer in behandeling genomen kunnen worden. We hebben hiervoor een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd. We streven ernaar om de situatie voor uw medewerkers en voor de artsen zo veilig mogelijk te houden. De afdeling planning of de artsen zelf kunnen u informeren over de specifieke situatie voor u en uw medewerkers als u hierover vragen heeft.

Uitgangspunten:

  • De bedrijfsarts heeft vooraf kenbaar gemaakt of hij/zij fysieke consulten kan draaien (er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn waarom een arts dit nog niet kan opstarten)
  • Het aantal fysieke consulten zal vooralsnog beperkt zijn: er zal een afwisseling van fysieke en telefonische consulten worden ingeregeld;
  • Afhankelijk van de locaties waar de bedrijfsartsen de consulten gaan houden, zijn de volgende randvoorwaarden van belang:
    • Op locaties van BrinQer: BrinQer en artsen zijn verantwoordelijk voor alle randvoorwaarden om een veilige omgeving te bieden;
    • Op locaties van de werkgever: werkgever en artsen zijn verantwoordelijk voor alle randvoorwaarden om een veilige omgeving te bieden;
  • Medewerkers wordt met de uitnodiging een gezondheidscheck toegestuurd (zie bijlage) die zij daags voor het consult zelf moeten beantwoorden. Als er enig risico bestaat, zal in plaats van een fysiek consult een telefonisch consult op het afgesproken tijd gehouden worden;

Vanaf 1 juli is een goed alternatief voor de fysieke consulten in te plannen: de online consulten. Bij de aanvraag voor een consult kunt u uw voorkeur voor het soort consult opgeven.

Belangrijke websites en downloads