BrinQer werkt in haar dienstverlening zoveel mogelijk via de ‘Lean in verzuim-principes’. Verzuim wordt vaak nog klassiek georganiseerd, namelijk vanuit de wetten en regels. Lean richt zich op een andere kant, namelijk: wat is de klantwaarde? Hoe kan het proces (continu) verbeterd worden? En hoe kan verspilling voorkomen worden?

Kernwaarden bij Lean in verzuim


 • voorkomen van verspilling


 • efficiënt(er) werken


 • wachttijden verminderen, in de medische hoek en bij planning van spreekuren en terugkoppelingen.


Wil je meer weten over het ‘Lean in verzuim-concept’? Lees dan eens het artikel ‘De waarde van Lean bij verzuim en re-integratie‘ geschreven door Herman Evers en Gaston Dollevoet.

Optimaal ingerichte trajecten/processen.

Verspillingen

in Lean in Verzuim

Voorraad werk

Onbenutte talenten

Overproductie

Overbewerking

Transporteren

Bewegingen

Wachten

Defecten herstellen

Voorbeelden van verspilling in Verzuim
Defecten herstellen
 • Geen dagstart met inventarisatie beschikbare capaciteit zieke werknemers.
 • Foutieve claim door medewerker (voldoet niet aan de voorwaarden):  afwijzen aanvraag ziekteverlof.
 • Leidinggevende kent foutieve verlofsoort toe.
 • Foutieve berekening arbeids(on)geschiktheidspercentage.
 • Interventie zonder kosten-baten-resultaten onderbouwing
 • Onvolledig dossier, geen SMART doelstellingen.
 • Medische informatie in strijd met Wbp geregistreerd
 • Geen sancties voor medewerker.
 • No Show: medewerker verschijnt niet op het spreekuur van de bedrijfsarts
 • Geen duidelijke vraagstelling aan bedrijfsarts/deskundige.
 • Geen informatie bijgevoegd van leidinggevende en medewerker.
 • Bedrijfsarts doet consult zonder duidelijke vraagstelling van leidinggevende.
 • Onduidelijk advies door bedrijfsarts/deskundige.
 • Loonsanctie vanwege onvoldoende re-integratieverslag, re-integratiedossier of re-integratie-inspanning
 • Bedrijfsarts benoemt geen oorzaakgebieden (werk- of leefstijlgerelateerd).
 • Werkgerelateerd verzuim, zeker als dat ook niet in RI&E als risico is vermeld.