Het komt voor dat een werknemer niet meer aan de slag kan bij de eigen werkgever. BrinQer begeleidt deze werknemer naar een nieuwe. Dit doen we met adequate trajecten met resultaat en een eerlijk verwachtingspatroon voor werknemers. Alleen dat telt.

Begeleiding opstart eigen bedrijf

Zelfstandig ondernemerschap is al jaren ‘hot’. De kranten staan vol over het toenemende aantal zzp’ers en ondernemers. Ondernemen is een ideale manier om invulling te geven aan de ambitie om waarde te creëren op jouw eigen manier.  Vakmanschap c.q expertise is vaak de pijler waarop het ondernemerschap steunt, maar dat  is meestal niet voldoende. Binnen 5 jaar is meer dan 50% van de gestarte ondernemers weer gestopt. Het vakmanschap alleen bleek niet genoeg voor succesvol ondernemerschap. Succesvolle ondernemers zijn in staat om alle facetten van het ondernemerschap in te vullen en/of relevante samenwerking te zoeken.

Het is voor BrinQer een missie ondernemers verder te helpen in hun ondernemerschap bij het starten, doorgroeien en overnemen van hun bedrijf. Dat doen we met specialisten op dat gebied! Zij laten ondernemers integraal naar hun ondernemerschap kijken zien, voelen en ervaren hoe zij door het verder ontwikkelen van persoonlijke ondernemersvaardigheden succesvol kunnen zijn als ondernemer. Deze werkwijze past perfect als onderdeel van IRO-trajecten, Outplacement en in sommige gevallen Spoor II. Laat je informeren over de mogelijkheden.

 

Naar boven

Loopbaancoaching

Wil je medewerkers extra motiveren? Activeren bij het vinden van ander werk? Of verzuim of uitval voorkomen, bijvoorbeeld bij een veranderingsproces of acceptatie van fysieke functionele beperkingen? Maak dan gebruik van onze speciaal getrainde coaches. Ze werken volgens veelbeproefde methodes zoals Transactionele Analyse (TA) en NLP- en het GROW-model. Succes verzekerd!

 

Naar boven

Loopbaanscan

Een loopbaanscan kan je inzetten voor je medewerker als deze al langere tijd op een bepaalde functie zit, en de medewerker aangeeft ‘wel eens wat anders’ te willen. Vaak zijn de drijfveren onduidelijk: ligt het aan de functie, de organisatie, of spelen er andere gevoelens? Maar ook: wat als je personeelsbestand ouder wordt, er een afdeling verdwijnt, er gemoderniseerd moet worden, er meer budget is voor opleidingen… allemaal aanleidingen om een loopbaanscan in te zetten.
Met een loopbaanscan bekijkt BrinQer met de medewerker waar deze nu staat. Wat zit er in? Is er potentie voor groei of past een andere positie beter? BrinQer brengt met een loopbaanscan de huidige situatie in kaart van medewerker, team of afdeling op het gebied van loopbaan en mobiliteit.

Naar boven

Outplacement

Door veranderingen binnen organisaties, de ambitie of het functioneren van je medewerker, is het soms beter om afscheid te nemen. BrinQer biedt deskundige begeleiding bij het vinden van een nieuwe werkplek. Samen met de werknemer creëren wij kansen door te kijken naar zijn of haar mogelijkheden, om zo een duurzame plaatsing te realiseren.

 

Naar boven

Meer weten?

Benieuwd naar onze visie op mobiliteit?

Bel dan 055 – 357 43 60 of mail ons via de contactpagina.

Neem contact op