BrinQer kijkt net even anders naar verzuim. Bij BrinQer zoeken we namelijk naar de mogelijkheden voor directe inzetbaarheid: de eerste verzuimdag is de eerste re-integratiedag. Wij begeleiden leidinggevenden graag om hun rol hierin te pakken en een volwaardig Eigen Regie-model op te zetten.

Wij zetten graag onze professionals voor je in
[dt_benefits_vc columns_number=”4″ image_background=”false” image_background_paint=”custom” image_background_color=”#0099cc” header_size=”h3″ content_size=”normal” number=”4″ order=”asc” columns=”4″ dividers=”false” category=”verzuimmanagement”]

Loonsanctiechecks

Werkgevers lopen onnodig veel loonsancties op door het niet formeel vastleggen van de re-integratie(on)mogelijkheden binnen het eigen bedrijf. Dit kan je voorkomen door een register-arbeidsdeskundige van BrinQer te laten oordelen en rapporteren over de mogelijkheden en verplichtingen van Wet Verbetering Poortwachter, voor Spoor I en Spoor II trajecten en de tijdige inzet daarvan. In onze basis-dienstverlening maken de loonsanctieproof dossierchecks op vier uitgekiende momenten binnen 104 weken loondoorbetaling standaard onderdeel uit.

Met BrinQer op weg naar

Benut arbeidsvermogen

Verzuimmanagement

Een zorg of een kans?

Een heldere visie op verzuimbegeleiding draagt bij aan een gezond resultaat. Ook bij lage verzuimpercentages is er altijd nog winst te behalen. In aansluiting op een Eigen Regie-model of een wens om dat te implementeren bieden de specialisten van BrinQer vanuit een eigentijdse visie professionele ondersteuning. Daarbij richten wij ons bij voorkeur op het lijnmanagement én op de medewerkers. Het gaat bij BrinQer niet om véél klanten, maar wel om díe klanten die een stap verder willen gaan. Wij geven met HR invulling aan maatwerkinvulling van het verplichte basis arbodienstverleningscontract. Natuurlijk met landelijke dekking aan spreekuurlocaties, gecertificeerde en geregistreerde bedrijfsartsen en bijvoorbeeld aanstellingskeuringen.

De succesfactoren?

Bereikbaarheid en deskundige ondersteuning in de eerste lijn voor HR en alle leidinggevenden. Dát is de werkwijze die vruchten afwerpt en dossiers beheersbaar houdt. Daarbij een vlotte planningsafdeling en deskundige bedrijfsartsen die samen met de klant worden aangestuurd. De expertise van BrinQer ligt in kortdurend frequent verzuim, complexe dossiers en uitgebreide adviestrajecten over het effectief inrichten van het inzetbaarheidsbeleid. Duurzame inzetbaarheid begint bij directe inzetbaarheid: we denken aan activeren en mogelijkheden in plaats van de medische onmogelijkheden. We geven handvatten aan leidinggevenden om zich ook alleen daar op te richten.

Proberen?

Heeft u tien of meer lopende, lastige dossiers? Bel met BrinQer en plan een kosteloze afspraak met onze arbeidsdeskundige of casemanager om er een paar te bespreken. Zij laten u graag ervaren hoe wij naar dossiers kijken en geven een advies af. Een mooie gelegenheid om direct met de mensen achter BrinQer kennis te maken. Ons visitekaartje! Ook werken we graag met referenties én zijn onze klanten graag bereid ze af geven. Meer informatie? Bel nu 055 357 43 60 en vraag naar Arjan Donker.

 

Naar boven

WvP

Sinds de Wet Verbetering Poortwachter is de ministeriële regeling ‘Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar’ van belang, waarin nauwgezet staat omschreven door wie, op welk tijdstip, welke stap moet worden gedaan in het re-integratieproces. De kern van de Regeling betreft de volgende punten:

  • De werkgever geeft de bedrijfsarts opdracht om zijn oordeel te geven over de vraag of er bij het ziektegeval sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Het geven van een oordeel houdt in dat er eerst een goede analyse is gemaakt (probleemanalyse) en daarop gebaseerd een advies wordt gegeven inzake herstel en werkhervatting.
  • Door werkgever en werknemer wordt een plan van aanpak opgesteld voor herstel en werkhervatting, dat regelmatig wordt geëvalueerd en eventueel kan worden bijgesteld.

Op weg naar de poortwachter….

Een samenvatting van de Regeling

 dag 1 Eerste dag van gedeeltelijke arbeids(on)geschiktheid van de werknemer
 week 6 Probleemanalyse + re-integratieadvies door bedrijfsarts/arbodienstverlener
 week 8 Plan van aanpak werkgever + werknemer
iedere 6 weken Overleg bedrijfsarts/arbodienst + werkgever + werknemer
 week 42 Melding aan het UWV
 week 47 Uitgebreide evaluatie eerste ziektejaar (opschudmoment)
 +/- 89e week Het UWV informeert de belanghebbende werknemer
 91e week Re-integratieverslag op basis van het re-integratiedossier
 vanaf 91e week Aanvraag WIA-beoordeling + re-integratieverslag

 

De uitgebreide procesgang is verkrijgbaar in onze eigen uitgave ‘Wet Verbetering Poortwachter Verbeterd’ op de pagina Informatie & downloads.

 

Naar boven

Complex verzuim

Over dit onderdeel binnenkort meer…

Naar boven

Verzuimsysteem

Olie tussen de tandwieltjes! Een goed Eigen Regie-model zet je neer met het automatiseren van de protocollen die bij je HR-structuur passen, het faciliteren van de lijn en het aanhaken van dienstverleners. Met Absentiemanager ontwerp je een eigen verzuimsysteem op maat – gericht op re-integratie en Wet verbetering Poortwachter, of samen met BrinQer gericht op Activering.

Vanuit de applicatie heb je direct contact met de professionals van BrinQer en de beschikking over alle documenten die horen bij Wet verbetering Poortwachter. Als extra heeft BrinQer voor haar klanten een viertal signaleringen toegevoegd die een loonsanctieproof Dossiercheck vormen.

De belangrijkste USP van Absentiemanager? Gebruiksgemak: voor nieuwe gebruikers is het mogelijk om aan de telefoon, binnen vijf minuten geheel de applicatie eigen te maken. Als ze er zelf niet uitkomen. Vanzelfsprekend zijn volop stuurcijfers en rapportages beschikbaar én de meest moderne Apps om je leidinggevenden of de gehele organisatie een snelle start te laten maken.

Naar boven

Meer weten?

Maak eens een afspraak om te kijken hoe we uw medewerkers kunnen activeren…

Bel dan 055 – 357 43 60 of mail ons via de contactpagina.

Neem contact op