Op weg naar een vitale organisatie

♥ Wil jij dat je medewerkers met plezier werken?
♥ Wil je met behulp van handige tips en professionele ondersteuning een vitaliteitsbeleid ontwikkelen?
♥ Wil jij dat medewerkers regie nemen over hun eigen vitaliteit en wil je dit graag stimuleren?

Speciaal voor HR van leden van Business Club Vitesse Gelredome biedt BrinQer / Vitalavie een programma op maat om vitaliteitsbeleid vorm te geven.

Daarnaast bieden we interactieve workshops, zoals:
  • Beter slapen, meer energie
  • Gezonder eten, meer energie
  • Betere balans werk en privé

Meer weten? 

Mail onze vitaliteitsexpert Wilma Wouters

Of bel Wilma Wouters op 055- 357 4360


Vitaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Naast het ‘aanzetten’ van medewerkers om aan de slag te gaan met hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid, zijn er ook diverse knoppen waar de organisatie aan kan draaien om de medewerkers optimaal te faciliteren.

Om succesvol tot een vitale organisatie uit te groeien is het van belang goed aan te sluiten bij de missie & strategie van de organisatie maar ook om een integrale aanpak te kiezen.

Voor onze adviesopdrachten maken wij daarom gebruik van het Model Vitale organisaties (De Vitaliteitsmanager®, 2020). In dit model onderscheiden we zes pijlers:  Leiderschap & Cultuur, Arbeidsregelingen, Verzuim & Re-Integratie, Persoonlijke ontwikkeling, Arbeids-omstandigheden en Vitaliteitsmanagement. De zes pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar onderling. Elke pijler kent zijn eigen dominante thema’s.

Leiderschap & Cultuur

Hoe beïnvloeden leidinggevenden de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers? In welke mate wordt de dialoog gevoerd met medewerkers over duurzame inzetbaarheid? Is Vitaal leiderschap een onderwerp op de agenda? In hoeverre pakken medewerkers de regie over hun gezondheid en geluk? En wat hebben zij hiervoor nodig?

Arbeidsregelingen

In welke mate is het arbeidsvoorwaardenpakket van de organisatie ondersteunend aan de visie op duurzame inzetbaarheid? Is er flexibiliteit en maatwerk voor individuele medewerkers mogelijk? Kent de organisatie specifieke regelingen voor doelgroepen zoals ouderenbeleid of afspraken voor ploegenmedewerkers? Wat zegt de CAO? Is er een budget voor Duurzame Inzetbaarheid beschikbaar voor medewerkers?

Verzuim & Re-Integratie

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het verzuim binnen de organisatie? Hoe is de arbodienstverlening georganiseerd? Ondersteunt de Arbodienst het gedachtengoed ‘van sturen op verzuim naar inzetten op vitaliteit’? Hoe wordt dit zichtbaar? Welke rol hebben leidinggevenden en HR in verzuimbegeleiding? Worden er periodiek medische onderzoeken uitgevoerd?

Persoonlijke ontwikkeling

Hoe zorgt de organisatie voor optimale groei en ontwikkeling van haar medewerkers? Is er aandacht voor toekomstgerichte ontwikkeling? In welke mate wordt in- en externe mobiliteit gestimuleerd? Zou een persoonlijk inzetbaarheidsplan onderdeel kunnen uitmaken van het Popgesprek? Zijn medewerkers bezig met de toekomst van hun werk?

Arbeidsomstandigheden

Hoe creëert de organisatie een optimale vitale werkomgeving? Welke dominante thema’s komen er uit risico inventarisaties? Hoe worden deze vertaald naar acties op de werkvloer? Is werkdruk een onderwerp van gesprek? Heeft de organisatie beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA)? Wordt de data uit verzuim, PMO’s en RI&E’s aan elkaar gekoppeld?

Vitaliteitsmanagement

Wat verstaat de organisatie onder vitaliteit? Hoe wordt dit momenteel gemanaged? Is er sprake van verzuim door leefstijl? Zijn hiervoor al interventies en activiteiten beschikbaar? Zo ja welke zijn dat? Wat doet de organisatie aan generatiemanagement? In welke mate staan werkgeluk en bevlogenheid op de agenda?


Speciaal voor HR van leden van Business Club Vitesse Gelredome biedt BrinQer / Vitalavie een programma op maat om vitaliteitsbeleid vorm te geven.

Meer weten? 

Mail onze vitaliteitsexpert Wilma Wouters

Of bel Wilma Wouters op 055- 357 4360