Verzuim is uit, activering is in

 

Nieuwe inzichten, veranderende werkwijzen. BrinQer past continu haar dienstverlening in verzuimmanagement en re-integratievraagstukken aan op nieuwe inzichten en innovatieve werkwijzen. Slagvaardig en pragmatisch, creatief en kostenbesparend. Onze klanten kiezen het model uit waarbij ze BrinQer als businesspartner in HR-vraagstukken in haar kracht inzetten: kennis, automatisering, protocollen en specialisten. Dit aanvullend op de aanwezige kennis en klantvraag van HR. Landelijke dekking, sterke lokale netwerken en een opvallende vooruitstrevende boodschap: verzuim is uit; activering is in!

 

RE-INTEGRATIE TRAJECTEN

 

 

 

 

 

Gecertificeerd arbodienstverlener

 

BrinQer is officieel gecertificeerd als arbodienstverlener en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de kwaliteitsmanagementsysteemnorm NEN-EN-ISO 9001:2015. We streven dan ook altijd naar het leveren van de beste kwaliteit en blijven innoveren om onze klanten te voorzien van de beste dienstverlening. Bekijk hier het volledige certificaat.

BrinQer Certificering NEN-EN-ISO 9001:2015

Bij BrinQer staat kwaliteit voorop

 

BrinQer hanteert de OVAL gedragscode en onderschrijft de kwaliteitseisen. Specifieke bepalingen ten aanzien van onder andere vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie, vakbekwaamheid/integriteit en tarieven worden onderschreven. Dit ter waarborging van een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en ter bevordering van de deskundigheid en betrouwbaarheid. Ook van onze leveranciers verwachten we dat deze werken langs de uitgangspunten. Download het volledige document ‘OVAL gedragscode.