chatsimple

BrinQer Academie: Stichting Vrijescholen Athena aan het woord!

BrinQer Academie ondersteunt werkgevers en leidinggevenden in kennis en kunde voor de organisatie- en persoonlijke ontwikkeling, met als doel een vitale organisatie met gezonde en gemotiveerde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn. Zo vinden regelmatig in company verzuimtrainingen plaats bij onze klanten en bieden we ook open inschrijfmogelijkheden aan professionals die behoefte hebben aan (meer) basiskennis rondom verzuim.

 

Bij onze klant Stichting Vrijescholen Athena ontstond vorig jaar de behoefte de schooldirecteuren te trainen op de Wet verbetering Poortwachter en het Goede Gesprek. We vroegen HR Adviseur Noor Hiddinga naar hun ervaring en de toepassingen in de praktijk. 

 

 

Stichting Vrijescholen Athena
Athena is een stichting die vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden Nederland vertegenwoordigt. Naast veertien basisscholen is er een school voor speciaal onderwijs (voor kinderen van 4 tot 20 jaar). Binnen Athena werken 350 medewerkers. Noor Hiddinga heeft haar eerste jaar als HR Adviseur bij Athena achter de rug.

“Het verzuimpercentage in onze sector is hoog, tussen de 5% en 8% landelijk. Onze organisatie kent een verzuimpercentage van gemiddeld 11,5%. Dit maakt dat het verlagen van het verzuim en verzuimpreventie één van de belangrijkste speerpunten voor HR zijn. We hebben ons eerst verdiept in de oorzaken van het verzuim en bekeken aan welke knoppen we al concreet konden gaan draaien. Duurzame inzetbaarheid staat hierin centraal en samen met BrinQer trekken we op om deze te verhogen en de focus te verleggen van verzuim naar inzetbaarheid.”

Wet verbetering Poortwachter
“Duurzame inzetbaarheid en verzuim zijn complexe vraagstukken. Onze schooldirecteuren hebben de grootste rol in en invloed op de inzetbaarheid van hun teams. Scholing en herhaling op dit onderwerp is voor ons van groot belang om goed met dit onderwerp om te gaan. Vanuit deze behoefte zijn we in contact gekomen met BrinQer Academie. In samenwerking met de BrinQer Academie hebben we in 2023 een eerste start gemaakt met dit thema, waarbij in maart 2023 het onderwerp ‘Wet verbetering Poortwachter’ en het onderwerp ‘Herkennen van signalen’ besproken is. In september 2023 vond een verdiepingstraining plaats waarbij schooldirecteuren zijn meegenomen in verschillende gesprekstechnieken en waarbij ‘het goede gesprek voeren’ centraal stond.”

Beide trainingen werden erg positief ontvangen, zowel bij de nieuwe als langer zittende schooldirecteuren. “Vooral in de verdiepingstraining waar ook trainingsacteurs een rol speelden, werd zichtbaar wat er in de theorie was behandeld en was er gelegenheid diverse casuïstiek te behandelen, te reflecteren en te spiegelen.”

Follow-up
“Het doel voor de komende jaren is om in de individuele gesprekken met medewerkers (gesprekscyclus) het goede gesprek centraal te laten staan. Naast het inhoudelijke deel, zal de focus ook liggen op het welbevinden van de medewerkers. Dit houdt in dat niet alleen opleiding en functioneren, maar juist ook werkplezier, werk-privé balans, samenwerking met collega’s, gezondheid en vitaliteit belangrijke onderwerpen zijn”

Werkplezier en drijfveren
“Komende jaren willen we blijven investeren in scholing en training. In overleg met onze schooldirecteuren zullen we peilen welke behoefte er bij hen is en wat een mooi vervolg van deze trainingen zou zijn om in 2024 in te zetten. In het kader van duurzame inzetbaarheid zou een DISC en Drijfveren sessie wat mij betreft een mooie optie zijn. Hierover zal ik na interne inventarisatie, zeker weer in overleg gaan met BrinQer.”