chatsimple

De bedrijfsarts, dat is toch die arts die bepaalt of iemand wel of niet kan werken? Dat klopt! Echter is dit een maar een onderdeel van de rol van een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts heeft net als iedere andere medicus een eigen specialisme, namelijk ‘Arbeid en gezondheid -bedrijfsgeneeskunde’. Daarmee is de bedrijfsarts inderdaad de specialist om te beoordelen of en in welke mate er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Maar de bedrijfsarts kan én wil meer doen, juist in het preventieve kader. Want verzuim voorkomen is altijd beter!

Waarom een preventief spreekuur?

Een preventief spreekuur bedrijfsarts kan altijd worden aangevraagd als er (nog) geen sprake is van verzuim. Het kan nuttig zijn bij werkgerelateerde zaken, zoals spanningen in de arbeidsrelatie of tussen collega’s, maar ook als sommige taken fysiek of mentaal te zwaar dreigen te worden. Het kan gaan om privé gerelateerde zaken, hoe de balans te houden tussen uitdagingen privé en verplichtingen op het werk. Soms is het zinvol om de bedrijfsarts vroeg te betrekken als al bekend is dat er gaandeweg verzuim zal ontstaan, als gevolg van een geplande behandeling. De bedrijfsarts zal de medewerker ondersteunen en adviseren hoe gezond én duurzaam werkzaam te blijven, welke vervolgstappen passend zijn. Ook heeft de bedrijfsarts een signalerende rol, als blijkt dat er gezondheidsissues zijn waardoor iemand verminderd inzetbaar is.

Hoe plan je een preventief spreekuur?

Medewerkers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen om een afspraak te maken via 055-3574360 of planning@brinqer.nl. Ook de werkgever kan een afspraak aanvragen voor een medewerker. Uiteraard is het dan belangrijk om dat in samenspraak met de medewerker te doen. In alle gevallen is de bedrijfsarts er om in preventief kader de medewerker te adviseren. Alleen als de medewerker dat wenst, wordt er een terugkoppeling gestuurd aan de werkgever. Daarbij kan een preventief spreekuur ook anoniem plaatsvinden, zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is.

  • Landelijk dekkend netwerk van bedrijfsartsen
  • Focus op preventie
  • Gezondheid en vitaliteit staat voorop
  • Eigenaarschap en eigen regie centraal
  • Mensgerichte aanpak
  • Andere kijk op verzuim