chatsimple

Vitale werknemers werken beter

Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal in een organisatie. Fitte werknemers werken beter en verzuimen minder. Investeren in vitaliteit levert je dus een hogere productiviteit en betere resultaten op. Win-win!

Werknemers verantwoordelijk geven voor eigen vitaliteit

Ieder mens is anders. Ieder mens heeft eigen behoeften en motivaties. Door uit te gaan van de individuele behoeften van werknemers kunnen wij als arbodienst passende maatwerkoplossingen bieden. Werknemers hebben invloed op hun eigen vitaliteit, gezondheid, energieniveau en ook hun toekomst. Eigenaarschap, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid wordt in steeds meer bedrijven daarom onderdeel van het persoonlijk ontwikkelplan van werknemers. Zorgdragen voor een vitaal lijf en positieve gezondheid wordt steeds meer een gedeelde verantwoordelijkheid waar de rol van de werknemer groter is geworden.

Hoe wij te werk gaan?

Werknemers hebben invloed op hun eigen mentale, emotionele en fysieke mentaliteit en inzetbaarheid. Werknemers die goed in hun vel zitten, functioneren nu eenmaal beter op het werk en zijn gemotiveerder om niet alleen present te zijn maar ook beter te presteren. Als arbodienst focussen wij ons daarom liever op preventie dan op verzuim. Wij zetten meetinstrumenten, scans, workshops en individuele of groepssessies in om werknemers te prikkelen en te stimuleren om zelf in beweging te komen.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Waarom BrinQer voor vitaliteit?

  • Hoge klanttevredenheid
  • Mensgerichte aanpak
  • Andere kijk op verzuim
  • Betrokken partner
  • Focus op duurzame inzetbaarheid
  • Bijna 20 jaar ervaring
  • Maatwerk voor elke organisatie
  • Landelijk netwerk aan specialisten
  • Vaste contactpersonen
  • Gecertificeerde specialisten

Klanten vertellen

Alle verhalen