chatsimple

Vitalavie brengt organisaties en medewerkers blijvend in beweging

4 nov 2022

Sinds 1 oktober jl. is Vitalavie officieel het label van BrinQer | jouw arbodienst voor alle vraagstukken omtrent vitaliteit en inzetbaarheid. We stellen Vitalavie en vitaliteitsexpert Wilma Wouters graag nader aan je voor.

 

Als voetbalcoach deed Wilma haar eerste ervaring op in het coachen en begeleiden van teams en droomde toentertijd van een managementfunctie bij een van de grote voetbalclubs in Nederland. Na haar opleiding aan de bestuursacademie kwam zij bij het UWV (toen nog Arbogroep Gak) in diverse functies terecht en raakte hier bekend met de arbowereld.

 

Toen ongeveer 25 jaar geleden de aandacht in de markt verschoof van re-integratie naar preventie, kon Wilma haar opleiding en ervaring combineren met haar affiniteit voor gezonde leefstijl en beweging in de functie Adviseur Gezondheidsmanagement bij een arbodienst. Na het vormgeven van haar eigen functieomschrijving kon ze aan de slag met de thema’s Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid. Nieuwe begrippen die nog vorm moesten krijgen maar waar Wilma al van overtuigd was.

15 jaar geleden is Vitalavie ontstaan, vanuit Wilma’s gedachte “Hoe kan je vanuit een procesmatige aanpak medewerkers zowel mentaal als fysiek in beweging krijgen?”. In beginsel bestonden de diensten vooral uit fysieke metingen op locatie bij bedrijven. Al snel schreef Wilma programma’s en workshops om organisaties verder te helpen in het vormgeven van de activatie van medewerkers. Inmiddels zijn steeds meer bedrijven op zoek naar een structurele aanpak van preventie als vast onderdeel van het personeelsbeleid. Vitalavie heeft zich in deze marktverschuiving ontwikkeld tot volwaardig expert en partner om vorm te geven aan de invulling en uitvoer van dit beleid op het gebied van inzetbaarheid en vitaliteit.

NPDI
Vitalavie is aangesloten bij het NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid), waar Wilma lid is van de Raad van Advies. Daarnaast is Wilma les gaan geven en is zij ook Voorzitter van de beroepsvereniging Bodiv (Beroepsorganisatie duurzame inzetbaarheid en vitaliteit).

Van verzuim naar inzetbaarheid
Op een van de bijeenkomsten van het NPDI in 2017 kwam Wilma in gesprek met een medewerker van BrinQer en niet lang daarna volgde een kennismakingsgesprek met de directie. Haar visie op gezondheid en vitaliteit en de eigen verantwoordelijkheid en invloed van medewerkers hierin, werd door BrinQer gedeeld en vanuit die klik werd het contact onderhouden. In 2019 kwam de vraag van Gelre Ziekenhuizen bij BrinQer om vorm te geven aan een nieuw inzetbaarheidsbeleid en ontstond de structurele samenwerking tussen Vitalavie en BrinQer.

Samenwerking
Door de groei van BrinQer groeide ook de dienstverlening en de vraag. Vitalavie groeide hierin mee. Naast haar rol als consultant Duurzame Inzetbaarheid bij o.a. Gelre Ziekenhuizen, Gemeente Boekel en Martens Kunststoffen, begeleidt Wilma ook organisaties die Preventieve Vitaliteitsonderzoeken aan willen bieden aan haar medewerkers. Vraagstukken omtrent werkdruk onderzoek en aanpak worden door Wilma ook in kaart gebracht middels onderzoeken DIX (Duurzame Inzetbaarheidsindex) en PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting).

Omdat preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid onderdeel zijn van de strategie en toekomstvisie van BrinQer, ontstonden de ideeën om de handen ineen te slaan. Na een reeks uitvoerige gesprekken en analyses zijn in september dit jaar de handtekeningen gezet en is Vitalavie per 1 oktober 2022 officieel het nieuwe label van BrinQer voor Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid.

BrinQer label
Door Vitalavie bij BrinQer onder te brengen, heeft Wilma haar wens om de toekomstbestendigheid van haar bedrijf te verzekeren, doen uitkomen. Sinds de samenwerking is het aantal aanvragen groter geworden en met de ondersteunende diensten vanuit BrinQer is Vitalavie sterker geworden en is er meer slagkracht. De nieuwe constructie heeft nu al meer werk opgeleverd en beiden kijken positief naar de toekomst.

“Door deze constructie kan ik veel beter in de vraag voorzien. Omdat ik nu op verschillende vlakken ondersteuning van BrinQer heb, kunnen we meer klanten bedienen. Onze samenwerking sluit goed aan op de behoefte in de markt. Ik vind het fantastisch dat in de missie en visie van BrinQer zoveel focus op preventie is en dat we samen onze klanten nog beter en professioneler kunnen ondersteunen bij vitaliteit- en inzetbaarheid vraagstukken.”