chatsimple

Collega aan het woord: ‘Als bedrijfsarts sta je meer in verbinding met de mens’

23 mei 2024

In de vorige aflevering van Collega aan het woord heeft onze BBL-er David Marsman over zijn leerwerkplek Marketing en Commerciële Binnendienst verteld. Voor het interview van deze aflevering hebben we een gedeeltelijk spreekuur mogen gebruiken. Een spreekuur, want de beurt is deze keer aan onze eigen arts, in dienst bij BrinQer: Sonja Mentink.

Eind vorig jaar maakte Sonja kennis met BrinQer en in januari werd haar indiensttreding als arts een feit. “Via Bedrijfsarts op Maat kwam ik met BrinQer in gesprek. Na 15 jaar praktijk houdend huisarts te zijn geweest, wilde ik de overstap naar de bedrijfsgeneeskunde maken. Ik koos ervoor om niet als ZZP-er te werken. Een betrekking op basis van een arbeidsovereenkomst past beter bij mij.”

‘Als bedrijfsarts sta je meer en anders in contact met de mens’

De keuze voor bedrijfsgeneeskunde was voor Sonja duidelijk: “Ik wilde de periode van mijn huisartsenpraktijk afsluiten en zie in de bedrijfsgeneeskunde meer verdieping en mogelijkheden om op een groter geheel van invloed te kunnen zijn. Als bedrijfsarts heb je veel meer een coachende rol en sta je anders in contact met verschillende mensen. En als arts in loondienst heb je de ruimte om het hele traject te doen, een échte verbinding aan te gaan en ga je ook een stuk verder dan alleen de spreekkamer. Je kunt je taak als arts uitvoeren maar daarnaast kan je ook in gesprek met werkgevers en leidinggevenden en mag je een rol innemen in sociaal medische overleggen. Bovendien mag ik adviseren op het gebied van bijvoorbeeld trends en interventies en meedenken in verzuimaanpak en samen bekijken aan welke knoppen gedraaid kan worden. Persoonlijk contact met medewerkers is voor een bedrijfsarts nét zo van belang als voor werkgevers. Een goede relatie en persoonlijke band geeft meer resultaat op de langere termijn. Mensen willen zich nu eenmaal gehoord en gezien voelen, dat geldt voor iedereen, ook voor mijzelf!”

‘Als het gaat om inzetbaarheid dan zie ik nog genoeg kansen voor werkgevers’

Sonja heeft een duidelijke visie als het gaat om inzetbaarheid: “Veel medewerkers worden vaak als het ware in een vast proces met vaste ‘kunstjes’ ingezet. Daar groeien mensen niet van! We moeten ons bewust zijn van de omstandigheden die van invloed zijn op iemands gezondheid en welzijn en kijken naar het grotere plaatje. Denk dan aan zaken als autonomie, ontwikkelmogelijkheden, waardering en regelvrijheid. Dit betekent niet dat werkgevers een softe aanpak moeten inzetten, maar juist duidelijke (individuele) afspraken kunnen maken. Als een medewerker speelruimte en hiermee ook veiligheid en vertrouwen krijgt, dan mag je als werkgever die verantwoordelijkheid ook geven en faciliteren maar ook de medewerker aanspreken. Als je zorgt voor de juiste omstandigheden en voorzieningen, kan je bijdragen aan een verhoging van de vitaliteit binnen je organisatie en preventief met verzuim omgaan. Ik zie hierin nog genoeg kansen voor werkgevend Nederland.”

‘De bedrijfsgeneeskunde geeft mij meer verdieping en mogelijkheden’

Inmiddels houdt Sonja spreekuren met diverse medewerkers en werkgevers en werkt nu onder supervisie van een Bedrijfsarts. “Ik vind het erg leuk om fysiek bij de bedrijven te komen en zowel medewerkers als leidinggevenden te spreken. Omdat ik bij verschillende organisaties kom, van MKB tot en met zorginstellingen, spreek ik ook veel verschillende mensen en heb ik met verschillende vraagstukken te maken. Ik heb me opgegeven voor de opleiding Bedrijfsgeneeskunde, ik hoop na de zomer te kunnen starten. Als zij instromer zou ik deze dan over ongeveer 2,5 jaar af kunnen ronden en mag ik mij officieel ook Bedrijfsarts noemen. Ik ga er voor!”