chatsimple

Inzicht in de veiligheid in jouw bedrijf

Als goed werkgever wil je zorgen voor de veiligheid en positieve gezondheid van werknemers. De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een middel dat niet alleen voor bijna elk bedrijf verplicht is om uit te voeren, maar geeft je vooral ook belangrijke inzichten in de risico’s die binnen jouw bedrijf aanwezig zijn. Risico’s zoals mogelijk onveilige situaties die de gezondheid en veiligheid van je personeel negatief kunnen beïnvloeden. Als innovatieve arbodienst helpen wij jou hier graag bij. 

Gezond en veilig werken

Het doel van een risico inventarisatie en evaluatie is om gezond en veilig werken te stimuleren. Een goed uitgevoerde risico inventarisatie en evaluatie leidt tot inzicht in de veiligheid en positieve gezondheid in jouw organisatie. Door doorlopend te werken aan het verkleinen van de risico’s en door ervoor te zorgen dat werknemers gezond, vitaal en veilig hun werk kunnen doen, lever je een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers en aan de totale continuïteit van jouw organisatie. Bovendien voorkom je hier (langdurig) verzuim mee.

Aanwezige risico’s herkennen

Het herkennen van aanwezige risico’s is van essentieel belang om ze aan te kunnen pakken. Het structureel aanpakken van aandachtspunten, het aanspreken van personeel op onveilig gedrag en continue aandacht van het management zijn de uitgangspunten voor optimale veiligheid. Het blijft dus niet bij het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie en een plan van aanpak.

Actiepunten bewaken en naleven

Na het herkennen van de aanwezige risico’s moeten de benodigde actiepunten continu bewaakt en nageleefd worden. Mocht het toch tot een bedrijfsongeval komen, dan moet je – om een boete of procesverbaal te voorkomen – een actueel risico inventarisatie en evaluatie kunnen overleggen en kunnen aantonen dat jij als werkgever alle inspanningen hebt verricht om een ongeval te voorkomen.

Volledige of gedeeltelijke uitvoering

Je kunt een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) volledig door ons als arbodienst laten uitvoeren, maar je kunt ook je eigen opgestelde RI&E en plan van aanpak door ons laten uitvoeren of laten toetsen. Veel bedrijven hebben al de nodige RI&E-kennis en beschikbaarheid van RI&E-instrumenten. Ook de organisatiecultuur, beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en budget worden in een risico inventarisatie en evaluatie in kaart gebracht. Bovendien moet jouw personeel ook de tijd hebben om deze taak en verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

 

Waarom BrinQer voor de RI&E?

  • Hoge klanttevredenheid
  • Mensgerichte aanpak
  • Andere kijk op verzuim
  • Betrokken partner
  • Focus op duurzame inzetbaarheid
  • Bijna 20 jaar ervaring
  • Maatwerk voor elke organisatie
  • Landelijk netwerk aan specialisten
  • Vaste contactpersonen
  • Gecertificeerde specialisten

Gerelateerde blogberichten

Alle blogberichten