chatsimple

Focus je op inzetbaarheid, niet op verzuim

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Wat wij eronder verstaan? Dat medewerkers vitaal, vakkundig, gemotiveerd en in balans zijn. En daarnaast zowel hun eigen ambities als die van de organisatie waar kunnen maken.  Van medewerkers wordt verwacht dat ze actief aan hun gezondheid, ontwikkeling en loopbaan werken. Maar ook als werkgever heb je hier een rol in. Zorg daarom dat je als werkgever je werknemers hierin faciliteert. Hoe? Daar helpen wij als arbodienst jou graag bij. 

Duurzame inzetbaarheid kent vier elementen

1. Kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden moet je blijven ontwikkelen om je werk goed te kunnen uitvoeren en te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Nu én in de toekomst. Als werkgever moet je die ruimte bieden en ook inzichtelijk krijgen waar je werknemers behoefte aan hebben.

2. Motivatie
Motivatie voor je vak is de basis om op korte en lange termijn optimaal inzetbaar te blijven. Als organisatie moet je zorgen voor een werkklimaat waar gemotiveerde medewerkers kunnen excelleren.

3. Werk en privé
Werk en privé zijn nauw met elkaar verbonden en hebben effect op elkaar. Wanneer je als organisatie je werknemers ruimte geeft om balans te vinden tussen werk en privé, zullen de prestaties beter worden. Als werkgever is het goed om te weten wat er speelt bij je werknemers om daarmee (verder) verzuim te voorkomen.

4. Gezondheid
Gezond en energiek zijn is de basis voor een langdurige bijdrage aan bedrijfsdoelstellingen en individueel welbevinden. Investeren in werkvermogen en fitheid zorgt voor blijvende productiviteit in een steeds veeleisendere, sneller veranderende en complexere omgeving.

Inzetbaarheidscoach

Onze inzetbaarheidscoaches ondersteunen organisaties in het maken van de juiste keuzes om duurzame inzetbaarheid te realiseren en te implementeren. Door te weten wat er speelt, kun je gericht managen. De inzetbaarheidscoach richt zich niet op de procedurele kant, zoals een casemanager en bedrijfsarts doet, maar meer op het gedragscomponent en de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. We zetten deze coaches bij voorkeur preventief in; daarmee voorkom je langdurig verzuim. In een persoonlijk gesprek analyseert de inzetbaarheidscoach de situatie (eventueel met een 0-meting). Door de juiste vragen te stellen, wordt de medewerker bewust en krijgt hij of zij inzicht in de situatie en mogelijke oplossingen.

De aspecten die besproken worden zijn:
1. Kennis & vaardigheden
2. Motivatie & betrokkenheid
3. Vitaliteit & gezondheid
4. Werk, privé & eigenaarschap

 

Meer weten? Neem contact met ons op! 

Waarom BrinQer voor duurzame inzetbaarheid?

  • Aangesloten bij NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid)
  • Andere kijk op verzuim
  • Betrokken partner
  • Hoge klanttevredenheid
  • Maatwerk voor elke organisatie
  • Mensgerichte aanpak
  • Bijna 20 jaar ervaring
  • Landelijk netwerk aan specialisten
  • Vaste contactpersonen
  • Gecertificeerde specialisten

Gerelateerde blogberichten

Alle blogberichten