chatsimple

Financiële wijsheid: jonge werkenden, krapte op de woningmarkt en duurzame inzetbaarheid

12 mrt 2024

In de snel veranderende wereld van werk en financiën staan werkgevers voor nieuwe uitdagingen, vooral als het gaat om de jongere generatie werknemers. In de Week van het Geld 2024, waar het thema ‘Jong geleerd, oud gedaan’ centraal staat, willen we stilstaan bij de problematiek waarmee jonge werkenden te maken hebben en hoe dit van invloed is op hun financiële welzijn en duurzame inzetbaarheid.

In een eerder blog hebben we samen met onze partner Sammen Financiële Coaching, gesproken over de rol van financiële coaching bij preventie en duurzame inzetbaarheid (lees het blog hier). Nu willen we dieper ingaan op de specifieke uitdagingen die de jongere generatie werkenden tegenkomt, met de krapte op de woningmarkt als een prominente factor.

Jonge werkenden en de woningmarkt: een strijd om onafhankelijkheid

In een tijd waarin de woningmarkt krap is, blijven veel jonge werkenden noodgedwongen langer bij hun ouders wonen. Dit brengt niet alleen uitdagingen met zich mee op persoonlijk vlak, maar het heeft ook gevolgen voor de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers. Werkgevers worden geconfronteerd met de impact van dit fenomeen op het welzijn en de productiviteit van hun jonge medewerkers; financiële zorgen en onzekerheid over huisvesting kunnen de mentale gezondheid beïnvloeden. Dit kan dan weer leiden tot verminderde concentratie, productiviteit en verhoogt een risico op langdurig verzuim.

Balans tussen vrije tijd en financiële zekerheid

Hoewel jongeren zich inderdaad bezighouden met sparen, blijkt hun spaargedrag vaak niet toereikend. Veel jongvolwassenen richten zich vooral op korte-termijndoelen, zoals het opvangen van onverwachte kosten, in plaats van op lange-termijndoelen zoals het opbouwen van vermogen voor bijvoorbeeld een eigen woning. Dit gebrek aan focus op lange termijn sparen kan resulteren in financiële kwetsbaarheid op de lange termijn en heeft implicaties voor hun duurzame financiële welzijn en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Werkgevers staan voor de taak om een omgeving te creëren waarin de balans tussen vrije tijd en financiële zekerheid wordt gestimuleerd.

Financiële coaching als sleutel tot duurzame inzetbaarheid

Om deze uitdagingen aan te gaan, roepen we werkgevers op om financiële coaching te omarmen als een integraal onderdeel van hun welzijnsprogramma’s. Door werknemers te voorzien van de juiste tools en begeleiding, kunnen werkgevers niet alleen bijdragen aan de financiële gezondheid van hun medewerkers, maar ook aan hun duurzame inzetbaarheid op de lange termijn.

Investeer in de toekomst van jonge werkenden!

Als werkgever heb je de mogelijkheid om een positieve impact te hebben op de financiële toekomst van je jonge werknemers. Door bewustzijn te creëren rondom de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd en door middel van effectieve financiële coaching, investeer je niet alleen in hun welzijn maar ook in de duurzame inzetbaarheid van je team.

Als arbodienst zijn we toegewijd aan het ondersteunen van werkgevers bij het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers. Samen met Sammen Financiële Coaching streven we ernaar om een verschil te maken in de financiële gezondheid van de jonge werkende generatie. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe we samen kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid en een financieel gezonde toekomst voor jouw team.

Jong geleerd is oud gedaan. Laten we samen investeren in een financieel gezonde toekomst!