chatsimple

Hoe financiële coaching bijdraagt aan preventie en duurzame inzetbaarheid

10 mei 2022

Eén van de oorzaken van (langdurig) verzuim is financiële problematiek. Een onderwerp dat voor veel mensen nog steeds lastig bespreekbaar is en vaak trekken werknemers pas aan de bel wanneer het te laat is. De coaches van onze partner Sammen Financiële coaching ondersteunen werkgevers en werknemers bij de aanpak van deze problematiek om uitval en verzuim te voorkomen.

“Het doel van onze coöperatie is het begeleiden in de financiële situatie van mensen in een zo vroeg mogelijk stadium, om te voorkomen dat ze om deze reden uitvallen”, vertelt Pauline Mulder.

‘Wij kijken naar de draagkracht en draaglast’

“Mensen die het financieel zwaar hebben, functioneren minder omdat hun hoofd simpelweg vol zit. Dit werkt door in alles, niet alleen privé maar ook in het werk. Wij fungeren dan als een soort externe schijf totdat er weer ruimte in het hoofd is om de zaken zelf weer op orde te krijgen. We nemen mensen aan de hand en kijken naar de draagkracht en de draaglast van de persoon in kwestie. Daar waar de kracht het toestaat, ondersteunen we de mensen bij zaken als het maken van een begroting, het aanschrijven van schuldeisers of bijvoorbeeld bij het vaststellen van de afloscapaciteit. Daar waar het niet lukt om zaken zelf op te pakken, nemen wij taken even over. Wij zullen echter nooit het beheer over de financiën voeren.”

‘De drempel om erover te praten ligt lager dan vroeger’

Sammen Financiële Coaching heeft inmiddels ruim 1.500 medewerkers en 650 HR Adviseurs bijgestaan in financiële coaching. Sammen geeft training en advies aan werkgevers om bijvoorbeeld financiële problemen te herkennen en hierop te anticiperen maar ook op gebied van loonbeslag en vorderingen. “We merken dat werkgevers tegenwoordig steeds bewuster worden van het feit dat financiële problemen van werknemers op de lange termijn ook hún probleem is. En dat de drempel om over dit onderwerp te praten, al een stuk lager ligt. We ondersteunen werkgevers met bijvoorbeeld gesprekstrainingen en trainingen en webinars omtrent loonbeslagen en life-events die van invloed zijn op iemand financiële situatie.”

‘Het contact is persoonlijk en vertrouwelijk’

Sinds 2013 werken de coaches van Sammen ook als Nibud Coach en persoonlijk contact staat altijd voorop. “Onze coaches gaan op huisbezoek en er is altijd een korte en rechtstreekse lijn met de mensen. Via verschillende contactkanalen zijn ze bereikbaar en alles wat wordt besproken, is en blijft vertrouwelijk. Werkgevers worden alleen op procesniveau op de hoogte gehouden van de voortgang van een traject.”

‘We zoeken altijd naar de meest duurzame oplossing’

De werkwijze en aanpak is altijd op maat en naar behoefte. Hiertoe vindt eerst een gesprek plaats met de werkgever. “We willen eerst duidelijk hebben wat de reden is dat een werkgever met ons wil werken en wat de intentie voor de langere termijn is. We zullen altijd op zoek gaan naar de juiste en meest duurzame oplossing, dat is niet in tijd en aantallen vast te leggen.” Daarna gaan de coaches in gesprek en inventariseren zij uitvoerig wat er speelt om zo een passend plan van aanpak te maken.

‘Met BrinQer hebben we nu een mooie samenwerking’

Ruim 12 jaar geleden kwam Pauline in contact met Arjan Donker, directeur bij BrinQer. “Ik werkte toen nog als zzp-er en we hebben al die jaren contact gehouden. Inmiddels ben ik niet meer alleen en is Sammen opgericht. We hebben nu een mooie samenwerking waarin financiële coaching bij de casemanagers van BrinQer als vast onderdeel wordt meegenomen bij haar klanten. Zo spelen we samen in op de veranderende behoefte in de markt en dragen wij met onze specialisatie bij aan een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.”

Het volgende gratis webinar vindt plaats op donderdag 16 juni. Dan bespreken coaches Natasja en Micha van een aantal veelvoorkomende life-events de financiële gevolgen en de signalen en over het aangaan van een gesprek met je medewerkers.
Binnen een uur up to date zijn? Meld je aan via deze link