chatsimple

Terug aan het werk – bij de huidige werkgever

Om een (langdurig) zieke werknemer zo snel mogelijk terug terug te laten keren op de werkvloer, is het belangrijk om te kijken of dit mogelijk is zijn of haar functie. Of moet er gekeken worden naar een ander functie binnen uw bedrijf? Dit wordt spoor 1 genoemd. Heb je hier hulp bij nodig? Als arbodienst begeleiden wij jou hier graag in. 

Onderzoek bij langdurig verzuim

Als een werknemer langere tijd zijn of haar werk niet kan doen, is het belangrijk dat er een arbeidsdeskundig onderzoek komt. Dit onderzoek vindt plaats rond het eind van het eerste ziektejaar. Hierbij wordt gekeken naar waar de belastbaarheid van de werknemer wordt overschreden en welke taken en werkzaamheden niet meer passend zijn. Bovenal wordt gekeken naar wat nog wél mogelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met de Wet Verbetering Poortwachter. Een arbeidsdeskundige brengt in kaart of de werknemer nog in staat is om zijn of haar eigen functie (weer) volledig uit te oefenen. Maar ook of er aanpassingen/voorzieningen nodig zijn om duurzame werkhervatting te bevorderen. Waar nodig zullen aanvullende interventies worden geadviseerd zoals coaching, training en werkplekonderzoek.

Onderzoek bij kortdurend verzuim 

Ook als een werknemer niet arbeidsongeschikt is, of als verzuim kortdurend of frequent is, kan een arbeidsdeskundig onderzoek van toegevoegde waarde zijn. Want waarom zou je wachten tot iemand langdurig uitvalt voordat je naar de inzetbaarheid op de lange termijn kijkt? Investeer liever in de positieve gezondheid van je werknemers. Onze arbeidsdeskundigen adviseren over mogelijke oplossingen, interventies en acties om werknemers ook op lange termijn inzetbaar te houden. Competente, fitte en gemotiveerde werknemers dragen immers bij aan een gezond, vitaal en productievere organisatie!

 

Meer weten? Neem contact met ons op! 

 

Waarom BrinQer voor re-integratie spoor 1?

  • Creatieve specialisten
  • Eerlijke samenwerking
  • Mensgerichte aanpak
  • Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief
  • Hoge klanttevredenheid
  • Betrokken partner
  • Andere kijk op verzuim
  • Bijna 20 jaar ervaring
  • Focus op duurzame inzetbaarheid
  • Vaste contactpersonen