chatsimple

RI&E en de rol van de preventiemedewerker

12 jun 2023

Het belang van de rol van een preventiemedewerker: gezond en veilig werken begint met een RI&E!

De RI&E

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. En als je personeelsbestand meer dan 25 medewerkers telt dan moet je ook minstens één preventiemedewerker in dienst hebben. Met de RI&E breng je de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers in kaart.  Vervolgens maak je een plan van aanpak met oplossingen om deze risico’s te verkleinen. Zo zorg je ervoor dat jouw medewerkers gezond en veilig kunnen werken. De RI&E is hét startpunt voor een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden in jouw organisatie en voor de veiligheid en gezondheid van werk.

Misschien denk je al veel te doen om voor een gezonde en veilige werkomgeving te zorgen. Toch komt het bij bedrijven vaak nog voor dat bepaalde risico’s over het hoofd worden gezien. Een RI&E helpt dit voorkomen. Je staat bovendien sterker met betrekking tot aansprakelijkheid in het geval dat er tóch iets gebeurt op de werkvloer. In de afgelopen jarenzijn toezicht en handhaving vanuit de Nederlandse arbeidsinspectie geïntensiveerd. Voor het niet hebben van een actuele RI&E kan je tegenwoordig direct een boete krijgen.

Werken op kantoor lijkt het op eerste gezicht niet zo risicovol. Achter een bureau lijken we ons veilig te voelen. Toch brengt kantoorwerk wel degelijk risico’s met zich mee! Denk dan aan klachten door langdurig zitten en beeldschermwerk. Maar ook een hoge werkdruk, slechte werksfeer en ongewenste omgangsvormen komen op kantoor voor.

Als je als werkgever al veel doet om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving dan is het maken van een RI&E een kleine stap! Je kan deze zelf opstellen eventueel met hulpmiddelen die het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn beschikbaar stelt.

Of maak gebruik van een branche RI&E, dan ben je sneller en makkelijker zeker van een goede RI&E. Laat deze dan maken door een Arbo deskundige. Soms ben je verplicht om de RI&E te laten toetsen.

De preventiemedewerker

Een preventiemedewerker speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van een RI&E in een organisatie en heeft de taak om de werkgever te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van het arbobeleid en het voorkomen van arbeid gerelateerde gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Bij de RI&E is de preventiemedewerker betrokken bij het identificeren van de risico’s en het opstellen van maatregelen om deze risico’s te verminderen of te elimineren. Ook kan de preventiemedewerker een rol spelen bij het implementeren van maatregelen en het monitoren van de voortgang.

Kortom, de preventiemedewerker heeft als taak om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Samen met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen een bedrijf. De preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen werkgever en medewerkers en moet een veilig, benaderbaar en toegankelijk aanspreekpunt voor medewerkers zijn. Verder moet de preventiemedewerker beschikken over voldoende deskundigheid, ervaring en tijd om de preventieaken goed uit te kunnen voeren. In de RI&E moet worden aangegeven hoe werknemers in contact kunnen komen met de preventiemedewerker.

Het is geen verplichting voor de preventiemedewerker om een training te volgen. Dit wordt wel aangeraden wanneer de medewerker of werkgever onvoldoende kennis en vaardigheden heeft.

Meer weten over de RI&E en de preventiemedewerker? Of weten wanneer de volgende trainingen voor preventiemedewerkers weer gepland zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op!