chatsimple

Veiligheid en Gezondheid op het werk: gevaarlijke stoffen en de RI&E

28 apr 2022

Elk jaar sterven er nog steeds zo’n 3.000 (ex)werknemers die met gevaarlijke stoffen in aanraking zijn geweest. Een nog groter aantal loopt blijvend lichamelijk letsel op, zoals COPD en longkanker. De Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en die de registratie en beoordeling ervan niet goed hebben geregeld.

Het blijkt nog té vaak voor te komen dat bedrijven pas in actie komen als ze een waarschuwing van de Arbeidsinspectie hebben gehad. Deze waarschuwing mag echter nu door de inspectie worden overgeslagen en er mag meteen een boete worden opgelegd wanneer zij concludeert dat bedrijven nalatig zijn bij de omgang met gevaarlijke stoffen.

RI&E

Werkt jouw organisatie met gevaarlijke stoffen, dan moeten de risico’s ervan specifiek zijn opgenomen in de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E of RIE). In een RI&E moet worden opgenomen met welke gevaarlijke stoffen de medewerkers werken, wat de risico’s van deze stoffen zijn en een plan van aanpak waarin je vastlegt wat je als bedrijf doet om deze risico’s te beperken.

ARIE of BRZO

Kleinere bedrijven die veel met gevaarlijke stoffen werken, moeten dit ook opnemen in een Aanvullende RI&E (ARIE). Hierin wordt een evaluatie van de risico omvang opgenomen. Grote bedrijven hebben een strengere verplichting, namelijk het opstellen van een Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Dan moet een veiligheidsrapport en een intern noodplan worden opgesteld.

Deskundige toetsing

Samen met onze kerndeskundigen helpen wij werkgevers om de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie te optimaliseren en verzuim preventief aan te pakken. Wanneer doorlopend wordt gewerkt aan een prettige werkomgeving waar medewerkers gezond en veilig hun werk kunnen doen, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzame inzetbaarheid van personeel en aan de totale continuïteit van een gezonde organisatie. Onze kerndeskundigen zijn gespecialiseerd in de verschillende gebieden rond preventie, arbo en verzuim en de enige professionals in Nederland die bevoegd zijn om de RI&E te toetsen.

Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen en deze te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige of arbodienst. Namens BrinQer voeren onze Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist de RI&E uit bij onze klanten en doen onderzoeken en metingen op gebied van o.a. geluid, gevaarlijke stoffen, ergonomische werplekken, cultuur en gedrag. Daarnaast bieden zij ook trainingen voor preventiemedewerkers aan.

Meer weten over RI&E en de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op