chatsimple

Slingeland Ziekenhuis vertelt: ‘Er is een grote inhaalslag gemaakt’

Met maar liefst 1800 medewerkers is het voor het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem erg belangrijk het verzuim goed op orde te hebben. Maar minstens zo belangrijk; om aan de vitaliteit van de medewerkers te werken. “Want als iemand zich ziek meldt ben je eigenlijk al te laat”, vertelt Mariëtte Mooij, Adviseur Verzuim en Vitaliteit bij het Slingeland Ziekenhuis.

“We willen de omslag maken van verzuimbegeleiding naar vitaliteit, zodat medewerkers in staat zijn om gezond, vitaal en met plezier hun werk te kunnen uitvoeren. Op deze manier willen we bijdragen aan een gezonde en verbonden werkomgeving, en daarnaast een aantrekkelijke werkgever zijn.”

Alles draait om aandacht

“Aandacht en vitaliteit bespreekbaar maken is heel belangrijk. Tijdens corona is binnen het Slingeland Ziekenhuis de werkgroep ‘Gezond vooruit’ opgericht. Deze groep zet zich in voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, patiënten en bezoekers. Dit jaar organiseerden zij ‘De week van het gezonde werken’. Medewerkers konden een vitaliteitscheck doen (o.a. bloeddruk, BMI), een gesprek voeren met een vitaliteitscoach, gebruik maken van massages, lunchwandelen, samen met het team een smoothie fietsen, een workshop zingen volgen, etcetera.”

Op locatie aanwezig

BrinQer is ons vanaf begin 2023 gaan ondersteunen bij de verzuimbegeleiding. Jos Hoexum en bedrijfsarts JP Voogd zijn 2 dagen per week bij ons op locatie. Voor ons erg belangrijk, zeker in de aanloop. Alles kwam aan bod: welke verzuimdossiers zijn er, wat is de status, wie zijn de teamleiders, wat is het verzuimbeleid, maar ook de overgang naar andere systemen is gemaakt. Uiteraard werden ook onze medewerkers geïnformeerd en om toestemming gevraagd voor overdracht van hun medisch dossier. Jos is voor mij en mijn collega’s een fijne sparringpartner!”

Inhaalslag

“Er is een enorme inhaalslag gemaakt. Medewerkers worden nu vaker gezien; een keer in de zes weken. Dat is prettig voor ons, want zo kunnen we de ontwikkelingen goed volgen. Het grootste verschil? Aandacht! Aandacht is enorm belangrijk voor mensen, zeker in verzuim.’

‘Aandacht is enorm belangrijk voor mensen, zeker in verzuim’

Teamoverleg

“Op dit moment hebben we een keer per maand een sociaal medisch teamoverleg met de teammanagers, Jos en JP. We nemen dan samen de verzuimdossiers door en bespreken de trends die er spelen. Daarna gaan zij naar de afdelingen om gesprekken met de medewerkers aan te knopen. ‘Waar loop je tegenaan? Wat vind jij ervan?’ Hier komt elke keer weer waardevolle informatie uit. Daarnaast krijgt de bedrijfsarts een beeld van de werkplekken van de medewerkers.”

Verzuimproeverij

“We organiseren een keer per kwartaal een verzuimproeverij voor teammanagers met elke keer een ander thema, door hen zelf bepaald. De laatste verzuimproeverij ging over het inzetbaarheidsgesprek en begin volgend jaar zal de verzuimproeverij over psychisch verzuim gaan. We leggen uit wat de Wet Verbetering Poortwachter inhoudt, welke stappen leidinggevenden en werknemers moeten nemen, wie waar verantwoordelijk voor is en hoe gesprekken gevoerd kunnen worden. Het oefenen met een acteur hoort daar ook bij. Deze bijeenkomsten zijn laagdrempelig, interactief en een leuke manier om met elkaar in gesprek te gaan.”

Kort verzuim afgenomen

“Om onze teamleiders in het begin van het proces te ondersteunen neemt Jos de verzuimbegeleiding over van de dossiers van 0 tot 1 jaar verzuim. Hierdoor merken we dat het kort verzuim enorm is afgenomen. Onlangs hebben we intern een evaluatie gehad waarbij de teammanagers hebben aangegeven erg blij te zijn met de komst van BrinQer!”

 ‘Vooral het kort verzuim is naar beneden gegaan’

Ongekend snel

Mariëtte noemt BrinQer ‘ongekend snel’: “Leidinggevenden en medewerkers ontvangen op de dag van de afspraak al een terugkoppeling en dan staat de vervolgafspraak al in het dossier. Overigens gaat alles niet alleen snel, maar ook goed. En die combinatie vind ik bijzonder. De mensen van BrinQer zijn flexibel en denken goed mee. Ze zetten een tandje extra bij als dat nodig is. Zelfs tijdens zijn vakantie heeft onze bedrijfsarts nog iets voor ons geregeld. Dat is nog eens betrokkenheid!”