chatsimple

Kennemervis Groep vertelt: “Met het Jaar van de Vitaliteit, zetten we in op duurzame inzetbaarheid”

Bij de Kennemervis Groep, een holding van vier voedselverwerkende bedrijven in vis en plantaardige vleesvervangers, wordt handmatig en repetitief productiewerk verricht in vaak koude omstandigheden. Dit zorgt in sommige gevallen voor een intensieve fysieke belasting. Daarnaast is er zoals in de meeste bedrijven, ook sprake van werkdruk en stressfactoren die de inzetbaarheid van de medewerkers kunnen beïnvloeden. De Kennemervis Groep vindt het belangrijk dat deze fysieke en mentale belasting zo veel mogelijk beperkt worden en wil haar personeel hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. “Met kleine stappen, naar grote doelen.”

“Door 2022 het Jaar van de Vitaliteit te dopen, was ons doel duidelijk: er moet een tandje bij. We willen meer inzicht in de tevredenheid van onze mensen en ook aan de slag om ze zo lang mogelijk en in goede gezondheid aan ons te binden. Samen met Wilma Wouters (adviseur duurzame inzetbaarheid) van BrinQer hebben we medio 2022 een medewerkerbetrokkenheidsonderzoek én een periodiek medisch onderzoek aangeboden” vertelt Sanne Agterberg, HR-manager.

 

Vitale werknemers
“Uit onderzoek blijkt dat een vitale medewerker minder vaak ziek is, zich meer betrokken voelt bij het werk en een betere werk-privé-balans ervaart. Daarom is het voor ons cruciaal dat onze mensen de mogelijkheid krijgen hun vitaliteit te vergroten; zowel mentaal als fysiek. Dat is in de eerste plaats fijn voor onze medewerkers zelf. Maar in de tweede plaats goed voor ons”, aldus Sanne. “Door concreet aan de slag te gaan met de uitkomsten van het onderzoek en te zorgen voor een binden/boeien/groeien-plan, streven we naar maximale veiligheid in de werkomgeving en een hoger inzetbaarheidspercentage.”

Duurzame inzetbaarheid
Wilma: “Met de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zie je ook dat werkgevers en werknemers hun verhouding anders benaderen. Bedrijven hebben meer aandacht voor hun personeel en een goede werkrelatie. Dat gaat verder dan verloning en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook werkomstandigheden en gezondheid zijn veel belangrijker dan vroeger. “

Sanne: “Ik merk dat werkgevers zich de afgelopen jaren steeds bewuster zijn geworden van wat goed personeel voor een organisatie betekent. Je mag als bedrijf echt blij zijn wanneer je gekwalificeerde en gelukkige mensen voor je hebt werken. Dit bewustzijn is er natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Bij ons kan men soms behoorlijk traditioneel zijn: ‘hard werken en niet te veel zeuren’. Terwijl juist het gesprek tussen werknemer en werkgever zo belangrijk is om verandering te realiseren. Met een medewerkers tevredenheidsonderzoek en het periodiek medisch onderzoek was 2022 voor ons het Jaar van de Vitaliteit. Voor ons een nieuw vertrekpunt voor verbetering. ”

Verantwoord werkgeverschap
Sanne: “Vanuit ons HR-beleid hebben we de afgelopen jaren al stappen gezet. Zo laten we met ons fietsenplan en het fitnessplan zien dat we het belangrijk vinden dat onze mensen voldoende bewegen. Ook de komst van een onafhankelijk vertrouwenspersoon is een geslaagd initiatief. Maar toen we in 2021 startten met het Samen Duurzaam Team en ons eerste MVO-verslag publiceerden, werden inzetbaarheid, vitale medewerkers en een veilige werkomgeving een eigen focusgebied binnen ons MVO-beleid. Dat heeft zaken verder versneld. Het is als het ware een paraplu waaronder we de komende jaren nieuwe initiatieven in gang zullen zetten.”

Wilma: “Zo’n paraplu is al een hele stap, daar mogen jullie trots op zijn. Het vertelt duidelijk waarom en met welk doel jullie hier werk van willen maken. En vergeet niet, het is niet vanzelfsprekend om met dit focusgebied aan de slag te gaan. Het is een kwetsbare keuze. Het is ook de enige manier om langzaam een verandering teweeg te brengen. Helemaal bij een traditioneel productiebedrijf als de Kennemervis Groep. Ik zeg altijd: met kleine stappen naar grote doelen.”

DIX en PSA onderzoek
Met de Duurzame Inzetbaarheidscan (DIX) en onderzoek naar Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in te zetten, werden thema’s als gezondheid, werkdruk, veranderingsbereidheid, huidig functioneren en toekomstverwachting in kaart gebracht. Ook kwamen ongewenst gedrag, stressoren en energiebronnen aan de orde.

Wilma: “Het gesprek tussen werkgever en werknemer, waar Sanne eerder aan refereerde, is essentieel. Het draait om gelijkwaardigheid en veiligheid. Daarbij is een vitale organisatie meer dan haar vitale medewerkers. Het gaat ook over de manier van leidinggeven, over de bedrijfscultuur, goede arbeidsregelingen en arbeidsvoorwaarden en het stimuleren van ontwikkeling. Deze verschillende facetten zijn moeilijk in kaart te brengen. Een anoniem medewerkerbetrokkenheidsonderzoek onder alle medewerkers geeft een representatief beeld van wat goed gaat, en hoe het beter kan. Hier kan het bedrijf vervolgens mee aan de slag.”

En hoe nu verder?
Sanne: “Het is nu heel belangrijk dat we zorgvuldig en transparant zijn over de uitkomsten – naar onze mensen én naar het MT. Om er vervolgens positief mee aan de slag te gaan. Dat kan door met concrete oplossingen te komen, maar ook door meer mensen te betrekken bij de stappen die we zetten. Door met elkaar werkgroepjes te maken rondom de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen bijvoorbeeld, en met elkaar te werken aan kleine, maar impactvolle acties. Het vitaliteitscongres in 2023 zal ook een belangrijke rol vervullen in het presenteren van de resultaten en het uitrollen van nieuwe initiatieven. Het is mijn missie dat iedereen binnen KVG met plezier naar zijn werk gaat, en gezond en zo lang mogelijk zijn werk met zoveel mogelijk passie kan doen. Juist die energie geeft ons bedrijf veel positieve dynamiek. Een passie die we moeten we koesteren en uitbreiden.”