chatsimple

Integrale aanpak van preventie en de rol van de bedrijfsarts

9 jun 2022

Een bedrijfsarts geeft advies over de aanpak van het ziekteverzuim, de re-integratiemogelijkheden en de verbetering van arbeidsomstandigheden. Werkgevers kunnen een bedrijfsarts echter ook inzetten ter ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van het preventiebeleid. Door preventief te werk te gaan kan je als werkgever verzuim en de daarmee gemoeide kosten besparen. “Preventie is een integraal onderdeel van onze dienstverlening” aldus Marjolein Jacobs, bedrijfsarts bij BrinQer.

Een integrale aanpak van preventie betekent ook dat er moet worden ingezet op een combinatie van voorlichting en scholing, advies en signalering, de fysieke en de sociale omgeving en regelgeving en handhaving. Dit gaat verder dan alleen het vergroten van het veiligheidsbewustzijn of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. “Wanneer we spreken over preventie, zet ik ook BRAVO onderwerpen op mijn agenda om te bespreken tijdens een spreekuur. Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning zijn van invloed op het welzijn en de prestaties/resultaten van mensen. Het is niet een kwestie van het een of het ander, maar alle maatregelen bij elkaar die een preventief beleid succesvol maken.”

Preventie aan tafel

Marjolein is niet alleen uitvoerend bedrijfsarts bij BrinQer | jouw arbodienst maar ook opleider van de (bedrijfs)artsen en is als stafarts betrokken bij organisatie brede en beleidsmatige kwesties. Samen met de opleidingscoördinator organiseert zij intervisiebijeenkomsten en bijscholing voor onze (bedrijfs)artsen. Hierin komt ook de integrale aanpak aan de orde. “Preventie bespreken aan tafel kost tijd noch moeite en kan veel opleveren. Werkgevers blijven het toch lastig vinden om onderwerpen als gezondheid en voeding te bespreken. Terwijl er vele mogelijkheden zijn om gezondheid zichtbaar te maken of door simpelweg gezonde keuzes aan te bieden. Denk dan bijvoorbeeld aan het aanbieden van gezonde keuzes in bedrijfsrestaurants of biedt vers fruit en sportmogelijkheden aan. Het kan in de kleine dingen zitten. De toon van de muziek en hoe de boodschap gebracht wordt of de vraag gesteld wordt, is erg belangrijk. ”

Open spreekuur

Het inzetten van open spreekuren is een instrument om preventief gezondheid van werknemers te beschermen en te bevorderen. Werkgevers zijn wettelijk verplicht een open spreekuur mogelijk te maken. Een open spreekuur is bedoeld voor alle werknemers met (werk gerelateerde) gezondheidsvragen. Zij kunnen dit spreekuur bezoeken als ze (nog) niet ziek zijn, dus preventief. De bedoeling van een open spreekuur is juist om verzuim te voorkomen en gezondheid te bevorderen. “Werkgevers moeten zich bewust zijn van het belang en de inzet van deze spreekuren. De bedrijfsarts kan een belangrijke rol innemen als het gaat om het bespreken van gezondheid en veiligheid, zeker wanneer een werkgever er moeite mee heeft dit zelf te bespreken.”

PMO

Een ander instrument is het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Met een PMO kan een werkgever ook niet-werk gerelateerde gezondheidsvragen onderzoeken, zoals een gezonde leefstijl. Bij BrinQer worden naast PMO’s ook PVO’s aangeboden, Preventieve Vitaliteits Onderzoeken. Hierbij komen veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen meer aan bod. Wanneer regelmatig dit soort onderzoeken worden ingezet, wordt uitval voorkomen en wordt de mogelijkheid benut om werknemers duurzaam en gezond aan het werk te houden. Deelname aan een dergelijk onderzoek is vrijwillig. Betrek werknemers bij de keuze voor een onderzoek, zodat de betrokkenheid en medewerking wordt verhoogd. Lees meer over ons PMO en PVO op onze pagina.

Wil jij ook naar een integrale aanpak van preventie? BrinQer helpt je graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.