chatsimple

Accres vertelt: ‘We hebben duidelijk minder ziekteverzuim’

Accres beheert in Apeldoorn en Almelo ruim 80 locaties, waaronder sporthallen, wijkcentra, zwembaden, kinderboerderijen en twee Family Activity Centers (Zero55 Apeldoorn en Zero55 Enschede). Bij de 275 medewerkers staat klantgericht denken en werken centraal. Gezond en gelukkig personeel is daarom enorm belangrijk. Precies om die reden schakelt Accres de kennis en hulp van BrinQer in.

“Inmiddels maken we zo’n vijf jaar gebruik van de dienstverlening van BrinQer. Vorig jaar hebben we die samenwerking geïntensiveerd”, vertelt HR-officer Simone Logtenberg. “Sindsdien ligt onze focus op het terugdringen van ziekteverzuim doordat we onze leidinggevenden meer verantwoordelijkheid hebben gegeven over verzuimdossiers. BrinQer heeft ons daarbij geholpen door onze leidinggevenden te coachen in het (preventief) begeleiden van (zieke) medewerkers. Én met succes!”

‘Verantwoordelijkheid ligt nu
bij leidinggevende’

Helicopterview

Samen met casemanager Marinda is vorig jaar een plan gemaakt. “Voorheen hield ons HR-team het ziekteverzuim van medewerkers bij. Wij verzorgden de spreekuren en hielden vinger aan de pols. Die verantwoordelijkheid ligt nu geheel bij de leidinggevenden. Vanuit HR hebben wij nu meer een helicopterview-rol en checken we of alle noodzakelijke (wettelijke) stappen worden genomen door de leidinggevenden.”

Minder ziekteverzuim

Binnen Accres is inmiddels duidelijk minder verzuim op te merken. “Onze leidinggevenden zijn erg positief over de ontwikkelingen, dat is leuk om te zien. Marinda heeft de leidinggevenden vorig jaar een aantal cursussen gegeven waarin ze hen meenam in het proces Wet Verbetering Poortwachter; alle stappen werden doorgenomen. Daarnaast werden de leidinggevenden wegwijs gemaakt in het verzuimprogramma Absentiemanager.”

‘Marinda’s doel is het preventief
voorkomen van verzuim’

Succesverhaal

Minder ziekteverzuim is ook van belang voor directe collega’s. “Zo hadden we een medewerker die zich meerdere keren per maand ziek meldde. Marinda adviseerde de leidinggevende: ga eens met de medewerker in gesprek, maak duidelijk wat de consequenties voor de directe collega’s zijn (extra werkdruk) en leg uit hoe het proces Wet Verbetering Poortwachter eruitziet. Inmiddels heeft deze medewerker zich al een paar maanden niet meer ziek gemeld. Een positieve ontwikkeling voor het hele team!”

‘Houd contact met je medewerker;
ga samen koffie drinken’

Preventief voorkomen

Simone heeft bijna wekelijks contact met Marinda. “Ze denkt ontzettend goed vooruit. Haar doel is het preventief voorkomen van verzuim. Sinds zij in beeld is bij de leidinggevenden dringt het aantal ziekmeldingen terug. Haar advies aan hen is: houd contact met je medewerker, ga samen koffie drinken. Ze bespreekt wat er kan gebeuren tijdens zo’n afspraak door situaties te schetsen en daarop te anticiperen. Hierdoor gaan onze leidinggevenden veel zekerder zo’n gesprek in.”