chatsimple

SDR Elektrotechniek vertelt: “Het is fijn om een vast aanspreekpunt te hebben”

SDR Elektrotechniek Amsterdam is een eigentijds installatiebedrijf met 180 medewerkers. Sonja Landkroon, hoofd HRM, vertelt: “Onze medewerkers zijn recht voor hun raap, maar ook recht uit het hart. Gemiddeld werkt een medewerker 10 jaar bij ons, daar zijn we trots op.”

 

SDR ontwerpt, installeert en onderhoudt elektrotechnische installaties. Onder andere voor hotels, mediabedrijven, musea, maar ook ziekenhuizen, kantoren, winkels, scholen en woningen. De afgelopen jaren zijn zij onder andere ingeschakeld door het Anne Frank Huis, de Heineken Experience, Artis, Hotel Krasnapolsky en de NOS.

Fysiek zwaar werk

Van de 180 medewerkers van SDR is bijna de helft monteur. Sonja: “Het werk van een elektromonteur is fysiek zwaar. Het gros van de werkzaamheden vindt plaats op plinthoogte of aan het plafond. Denk aan lichtpunten aansluiten en kabels trekken. Je moet dus vaak boven je macht werken. De meeste ziekmeldingen betreffen dan ook fysieke klachten.”

Vaste casemanager

SDR werkt sinds 2022 samen met BrinQer. “Martin is onze vaste casemanager, het is fijn om een vast aanspreekpunt te hebben. We hebben tweewekelijks een online call met hem om de lopende dossiers door te nemen. De ene keer hebben we meer te bespreken dan de andere keer, maar zo houdt hij toch vinger aan de pols. Daarnaast werken we met een vaste bedrijfsarts; hij heeft elke vier weken een spreekuur bij ons op locatie.”

“We hebben tweewekelijks een online call om de lopende dossiers door te nemen”

Wat kan nog wél

Het grootste langdurig verzuim bij SDR komt voor binnen de leeftijdsgroep 40-55 jaar. “Denk aan versleten knieën, heupen, schouders en armen. De medewerkers die ouder zijn, hebben vaak al een andere rol gekregen binnen SDR, waardoor de beperkingen minder aanwezig zijn. Als er een beperking is, focussen we ons op wat er nog wél kan. We zijn een grote organisatie, dus er zijn vaak tal van mogelijkheden. Soms laten we monteurs ook 1 op 1 meelopen met andere monteurs. Puur om betrokken te blijven bij het werk en het werkritme te behouden.”

“Als er een beperking is, focussen we ons op wat er nog wél kan”

Preventieve acties

SDR doet van alles om de medewerkers gezond en fit te houden. “Elke drie jaar krijgen onze medewerkers een PMO, dit is een uitgebreid onderzoek. Helaas neemt slechts 15-20% hieraan deel. De techniekwereld is een conservatieve branche; veel monteurs hebben niet de behoefte om aan onderzoeken of sportevenementen mee te doen. De multiculturele afkomsten spelen hier ook een rol in. Sommige culturen praten liever niet over mentale en fysieke problemen want ‘dan is het er niet’. Sinds dit jaar bieden we medewerkers ook ons online coachingsplatform. Hoewel er nog weinig gebruik van wordt gemaakt, vinden we het belangrijk onze medewerkers deze mogelijkheid te bieden.”

Vrouwelijk HR-team

“Ons HR-team bestaat uit drie vrouwen. We merken dat dit bijdraagt aan de gesprekken. Monteurs praten niet graag over hun klachten. Maar als je de goede snaar weet te raken, komt er vaak nog wel wat uit”, lacht de Amsterdamse. “Als HRM-team hebben we met die geslotenheid te dealen. Zo hadden we een oudere monteur die al meerdere keren een aanrijding had gehad. We hebben met hem gesproken, maar volgens hem was er niets aan de hand. We schakelden de bedrijfsarts van BrinQer in. Wat bleek? Deze meneer had een oogziekte en mocht eigenlijk niet meer rijden, maar hij wilde er niet aan toegeven. Vanuit HRM hebben we veel met hem gesproken om hem bewust te maken van de gevaren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving. Omdat deze monteur wel een berg aan kennis had, hebben wij hem gekoppeld aan een leerling monteur met rijbewijs. In een klein jaar heeft hij de leerling monteur alles geleerd wat hij kon. Dit was enorm waardevol, zowel voor de monteur als voor de leerling. Een half jaar geleden is hij met vervroegd pensioen gegaan. Dat zijn lastige situaties, maar ik ben blij dat we het – zowel voor de monteur als voor SDR – hebben kunnen oplossen.”