chatsimple

“BrinQer geeft me de ruimte om mijn specialisme organisatie breed in te zetten”

30 nov 2022

In onze blogs Collega aan het woord, stellen we de teamleden van BrinQer aan je voor. Deze aflevering heeft onze Toegepast Psycholoog Maaike Casteleijn het stokje overgedragen gekregen van Nathan Weesies.

Maaike woont sinds 2016 in Apeldoorn en heeft haar geboortestreek in Zeeuws Vlaanderen achtergelaten voor haar studie Toegepaste Psychologie Arbeid & Gezondheid aan de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen). “De focus in de opleiding Toegepaste Psychologie bij de HAN werd in dat jaar verlegd van GGZ naar Arbeid en Gezondheid. De nadruk kwam te liggen op mensen die tussen wal en schip vielen omdat zij uitvielen om andere redenen waar toen nog weinig aandacht en zorg voor was. De HAN speelde hier heel goed op in door o.a. aandacht te geven aan de thema’s duurzame inzetbaarheid en preventie.”
Voor haar derde studiejaar ging Maaike op zoek naar een stageplaats. Via via kwam BrinQer Arbodienst in beeld. “Een kennis van mij werkte toentertijd bij BrinQer en vertelde me over de visie van deze arbodienst op duurzame inzetbaarheid en preventie en hoe dit bedrijf de focus verlegde van verzuim naar inzetbaarheid. Ik hoefde er niet lang over na te denken en heb meteen een open sollicitatie gestuurd voor mijn afstudeerstage.”

“De focus van BrinQer op inzetbaarheid en preventie sloot precies aan op mijn studie Arbeid & Gezondheid”

“Bij BrinQer was nog geen ervaring met een Toegepast Psycholoog binnen de organisatie en ze waren benieuwd naar mijn visie op de toegevoegde waarde van een psycholoog Arbeid & Gezondheid voor hun bedrijf. Ik heb in een van de gesprekken een casus mee naar huis gekregen om deze vanuit mijn opleidingsachtergrond uit te werken.” In augustus 2020 heeft Maaike haar afstudeerstage afgerond met haar scriptie over Praktijkverbetering en kwam een paar maanden later in dienst bij BrinQer.

Tijdens haar stageperiode heeft Maaike zich mogen verdiepen en specialiseren in Human Profiling. “Human Profiling gaat kortgezegd over het combineren van communicatiestijlen en gedrag en hoe deze te lezen en hierop te ageren. Ik heb me verdiept in de verschillende onderdelen, thema’s en oefeningen, checklists opgezet en uiteindelijk een workshop ontworpen. Tijdens deze workshops neem ik groepen mee in Human Profiling en hoe men na deze workshop de opgedane kennis en kunde in de praktijk toe kan passen. Door de coronamaatregelen hebben we de workshops helaas moeten opschorten maar ik kon bij BrinQer met genoeg andere leuke uitdagingen aan de slag.”

“Ik krijg bij BrinQer de ruimte om mijn specialisme breed in de hele organisatie in te zetten”

Maaike is inmiddels betrokken bij o.a. de BrinQer Academie, het team Re-integratie en Inzetbaarheid en is vanuit BrinQer gedetacheerd bij de HAN om les te geven in de praktijkvakken. “Naast het ontwerpen van trainingen werd ik ook betrokken bij het opzetten van een intern preventieteam om de interne ontwikkelingen binnen BrinQer te peilen en hierin het MT te adviseren. BrinQer groeide hard en dit nam de nodige aandacht en zorg voor het personeel met zich mee. De diverse rollen die ik bij BrinQer mag vervullen en dat ik groepen kan begeleiden en met groepen kan werken in de praktijk, maakt mijn baan heel waardevol.”

Voor het team Re-integratie en Inzetbaarheid heeft Maaike de interne rol als trainer vervuld en de groepsdynamiek behandeld maar heeft ook een UWV re-integratietraject mogen begeleiden. “Voor het UWV begeleiden we vanuit BrinQer diverse trajecten waaronder het Werkfit traject. Dan begeleiden we mensen met een UWV uitkering (weer) naar de arbeidsmarkt. Ik ben er heel trots op dat ik in dit traject een 100% werkbaarheid heb kunnen realiseren en coaching op individueel niveau heb mogen inzetten. Inmiddels heb ik weer een traject mogen oppakken en de volgende staat ook op de planning.”

“Ik vind het tof dat ik mag werken met de mens in groepen en individueel”

De workshops Human Profiling heeft Maaike ook weer kunnen oppakken. Zo geeft ze de workshops voor IVA Opleidingen op de praktijkdagen en voor Green DNA aan haar members. Momenteel is ze in afrondende fase voor haar certificaat als DISC trainer en staat de eerste DISC workshop bij Green DNA alweer op de planning. Voor de BrinQer Academie geeft Maaike mede vorm aan BrinQer Online Leren, specifiek voor de trainingen in re-integratie spoor 2 trajecten en Preventie. “En daarnaast ben ik ook nog BHV-er bij BrinQer en begeleid ik stagiairs die vanuit hun opleiding Toegepaste Psychologie bij BrinQer in dienst komen.”

“Er is bij BrinQer heel veel mogelijk als je persoonlijk leiderschap toont”

“Wat ik bij BrinQer zo fijn vind, is dat er altijd aandacht is voor iedereen en dat er veel ruimte wordt gegeven om eigen ideeën invulling te geven. Persoonlijk leiderschap mag en moet je wel innemen maar dan is er ook heel veel mogelijk. We zijn een platte organisatie, er is goed en nauw contact met alle collega’s en er heerst een grote betrokkenheid. De lijnen zijn kort en de onderlinge contacten zijn informeel en prettig. Privé heb ik een bewogen jaar achter de rug en ik heb alle steun en ruimte gekregen. Bij BrinQer snappen ze dat een CAO of bedrijfsreglementen niet leidend zijn in een mensgerichte organisatie.”

Aan Maaikes plannen te horen is ze nog lang niet uitgeleerd. “Ik ben me aan het verdiepen in de verschillende generaties van de beroepsbevolking. In deze generatieleer komen alle aspecten van individuen, groepen en Human Profiling mooi samen. Verder wil ik een rol spelen in de uitbouw van de BrinQer Academie en deze meer onder de aandacht brengen van onze klanten. We hebben zo’n enorme kennis in huis die klanten kunnen inzetten om de inzetbaarheid binnen hun organisaties te vergroten. We kunnen klanten maatwerktrainingen en workshops geven en op deze manier alle vraagstukken naar specifieke behoefte invullen.”