chatsimple

“BrinQer heeft mij de kans gegeven om mij te laten ontwikkelen en opleiden als HR-adviseur!”

17 mrt 2022

Als erkend leerbedrijf biedt BrinQer | jouw arbodienst regelmatig plaats aan scholieren en studenten van verschillende opleidingen. Momenteel werken Stan en Colin vanuit hun opleidingen Bedrijfskunde en ICT aan hun stage bij ons Klantcentrum en Functioneel Beheer. Sophie heeft haar adviesnota omtrent het onboarding proces inmiddels gepresenteerd en Anne heeft haar stage vanuit de co-schap Sociale Geneeskunde afgerond.
De afgelopen jaren heeft BrinQer ook stagiairs aan haar verbonden en in dienst genomen om een verdere bijdrage aan de nog steeds groeiende organisatie in te vullen. HR adviseur Marit vertelt hoe zij haar stageperiode heeft doorlopen en hoe zij zich bij BrinQer heeft ontwikkeld.

“In het najaar van 2020 mocht ik mijn afstudeerstage bij BrinQer uitvoeren. En in deze periode is de start van mijn echte loopbaan ook begonnen. In het eerste gesprek met BrinQer bleek al gauw dat ik deze periode ‘vrij’ vorm kon geven en dat ik alle kansen mocht benutten om mij het HR-vak eigen te maken. Ik kreeg hierbij veel ondersteuning van alle professionals die om mij heen werkten zoals de re-integratiespecialisten, de casemanagers maar ook door de HR-adviseurs van klanten van BrinQer en door aan te sluiten bij een werkgroep van TNO. Als afstudeeropdracht heb ik een roadmap ontwikkeld die laat zien hoe je op verschillende niveaus persoonlijk leiderschap van medewerkers kan meten en stimuleren. Daarnaast heb ik een inzetbaarheidsovereenkomst voor BrinQer mogen vormgeven die je als het ware naast de standaard arbeidsovereenkomst legt. Wij hebben deze overeenkomst de ‘Happy Deal’ genoemd en deze zal ik vanuit mijn huidige rol implementeren.

‘Mijn stage was het begin van mijn loopbaan’

In dezelfde periode mochten twee andere stagiairs bij BrinQer hun eindstage uitvoeren en die zijn inmiddels net als ik, ook in dienst gekomen. Samen organiseerden we intervisies en hielpen we BrinQer als organisatie van en naar de toekomst. We bundelden onze achtergronden Bedrijfskunde, Psychologie en HR en namen deel aan het MT om onze visies en ideeën te delen.

BrinQer biedt jong talent veel kansen en daar ben ik de organisatie nog steeds ontzettend dankbaar voor! Nu ben ik sinds een jaar de HR-adviseur bij BrinQer en zie ik zowel vanuit mijn eigen ervaring als vanuit de visie van BrinQer hoe belangrijk het is om Opleiden & Trainen onder de aandacht te houden.”

‘Als stagiair mocht ik BrinQer helpen bij het bouwen aan de toekomst’

Opleidingscoördinator Nathan Weesies vult aan: “BrinQer heeft daarom ook de BrinQer Academie opgericht met als doelstelling om kennis en (levenslang) ontwikkelen beschikbaar te stellen voor iedereen. De Academie heeft een divers en ruim aanbod van trainingen, cursussen en opleidingen die op elk niveau gevolgd kunnen worden. Dit aanbod stellen wij beschikbaar via onze klanten aan hun medewerkers maar ook aan bijvoorbeeld eigen casemanagers, preventiemedewerkers, HR afdelingen en andere (staf)medewerkers van organisaties.
De waarde die BrinQer hecht aan een leven lang leren dragen wij ook intern uit. Zo hebben al onze collega’s toegang tot BrinQer Online Leren: een online platform met 1000 verschillende NRTO erkende cursussen en trainingen in vrijwel elk domein. Hiermee ondersteunen wij collega’s in de doorlopende ontwikkeling voor de voor hun functie nodige kwaliteiten, maar krijgen zij ook de tijd en ruimte om bijvoorbeeld juist iets compleet anders aan te leren waar zij ook energie en voldoening uit kunnen halen.”

Wil je meer weten over de mogelijkheden om ontwikkeling in de organisatie te stimuleren? Neem dan contact met ons op via academie@brinqer.nl.