chatsimple

Inzicht in bedrijfsartsen capaciteit: een urgente noodzaak!

15 feb 2024

Na de oplevering van het digitaal uitwisselen van medische informatie tussen bedrijfsarts en behandelaar via de Zorgmail integratie hebben wij als eerste arbodienst samen met Planningsagenda.nl een uniek capaciteitsdashboard ontwikkeld waar we erg trots op zijn!

Dit dashboard biedt ons niet alleen zicht op de beschikbare uren en declarabiliteit van onze bedrijfsartsen, maar stelt ons ook in staat om te analyseren of er sprake is van een tekort of een overschot aan capaciteit.

“Met het ontwikkelde dashboard hebben we zicht en grip op de beschikbare uren en declarabiliteit van onze bedrijfsartsen. Dit dashboard toonde me zelfs aan dat we in een bepaalde regio per 1 februari jl. zelfs een overschot aan beschikbare uren bleken te hebben. En daar stonden we wel even van te kijken”, vertelt Linda (contractmanager BrinQer).

Namens BrinQer vertelt Linda over de invulling van haar vraagstuk en de behoefte die er lag om nog beter de welbekende capaciteitspuzzel te leggen. Chi Sam en Martijn van Planningsagenda.nl haken aan en vertellen over dit capaciteitsdashboard en de toekomstmogelijkheden die dit dashboard biedt.

Capaciteitspuzzel

“Vroeger was de planning van de spreekuren voor vier bedrijfsartsen op ‘gutfeeling’ handmatig te doen en te coördineren”, vertelt Linda. “Met ons huidige landelijk netwerk van een kleine 30 artsen, verschillende locaties verspreid over Nederland en de diversiteit aan vraagstukken, is handmatig werken niet meer te doen. We gingen met Planningsagenda.nl in gesprek om te bekijken of we tot een oplossing konden komen.”

Het tekort in kaart

Martijn ten Bokum vult aan: “Je hoort en leest dat er al jaren een tekort aan bedrijfsartsen is. Maar waar is dan dat tekort? En per wanneer? En komt dit tekort door te weinig professionals of een te goed lopende salesorganisatie? Door de daadwerkelijke situatie te kwantificeren kunnen we nu middels een overzichtelijk dasboard inzichtelijk maken of er sprake is van een tekort, overschot en per welke datum in welke regio. En de declarabiliteit is optimaal inzichtelijk, want als deze afwijkt is precies te herleiden waar dit verschil vandaan komt!”

Voortschrijdende voorspellingen

Want wat gebeurt er met de declarabiliteit als er een arts beschikbaar komt, wat zijn de consequenties wanneer een grotere klant opzegt of welke capaciteit is daadwerkelijk nodig als een nieuwe klant met veel medewerkers zich wil aanmelden voor de arbodienstverlening? “Door dit interactieve dashboard kan je ‘spelen’ met capaciteit en klanten en kwalitatieve dienstverlening bieden”, licht Martijn toe. “BrinQer loopt wat mij betreft ook hiermee weer voorop en is nu nog beter in staat om sales en capaciteit op elkaar afstemmen. Want doordat de vraag nu beantwoord kan worden op basis van daadwerkelijke cijfers, hoef je geen conclusies op gevoel meer te trekken. Dit dashboard maakt voortschrijdende voorspellingen op basis van het historisch verleden. Dat wil zeggen dat je kan simuleren op basis van de data van het voorgaande jaar. Geen AI, maar een algoritme dat het systeem laat leren en nauwkeurigere voorspellingen laat maken.”

Uitbreidende toepasbaarheid

“In Planningsagenda hebben we de nu een mooie basis toepassing gebouwd die ook op andere rapportages en alle andere specialisten kan worden toegepast in de toekomst” vult technisch specialist Chi Sam aan. “Dit dashboard bestaat uit een aantal basisregels om trends te kunnen analyseren en overzichten op basis van actuele cijfers, forecasting en de verschillen. We begonnen klein maar mettertijd bleken we met de complexer wordende vragen een uniek en waardevol dasboard te ontwikkelen.”

In het dashboard kan je werken met forecastregels en de ‘what if’ situaties simuleren.  En het geeft zicht op de daadwerkelijk benodigde acties gespecificeerd per regio. Linda sluit af: “Zo hebben we meteen in kaart of we moeten afschalen, moeten werven of een herindeling moeten maken. Ik ben heel blij met deze tool die me door het dagelijks veranderende labyrint van de capaciteitsplanning helpt!”

Wil je op de hoogte blijven van onze initiatieven en (door)ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op!