chatsimple

Rouw- en verlies: Hoe empathisch is jouw organisatie?

3 mei 2022

Werkgevers krijgen vaak te maken met ingrijpende, soms levens veranderende, situaties bij werknemers maar zijn er meestal niet goed op voorbereid en worstelen hier vaak mee. Er wordt ad-hoc, te weinig of soms helemaal niet gereageerd of niet gepast geageerd. Wat kan je als werkgever doen als je te maken hebt met werknemers die bijvoorbeeld een verlies te verwerken hebben?

Bij rouw- en verlies denken we vrijwel meteen aan sterfgevallen. Maar wanneer iemand bijvoorbeeld gezondheidsproblemen krijgt, ongewenst kinderloos is, in een scheiding ligt, een huis kwijtraakt door financiële omstandigheden of brand maar ook wanneer iemand financieel niet meer draagkrachtig is, spreken we ook over rouw- en verlies. Na een verlies schieten mensen in een overlevingstand en daarna in een fase van integratie van deze gebeurtenis in hun leven.

Een grote meerderheid van gescheiden werknemers ziet het verwerken hiervan als een rouwproces en bijna een derde ervaart dat er een soort taboe op dit verdriet lijkt te rusten. Een kleine groep krijgt zelfs te maken met een burn-out door een scheiding. Vakbond CNV heeft nader onderzoek gedaan en TNO heeft berekend dat scheiden werkgevers per jaar zo’n 500 miljoen euro kost. Gescheiden werknemers blijken ook twee keer zoveel te verzuimen dan hun ander collega’s. Daarom pleit CNV ook voor een scheidingsbeleid of -protocol waarin praktische, psychische en financiële ondersteuning voor gescheiden werknemers wordt vastgelegd.

Omgang met rouw op het werk blijkt ook lang niet overal goed geregeld te zijn. Veel werkgevers worstelen hiermee en werknemers geven aan teleurgesteld te zijn in de mate van ondersteuning die zijn van hun werkgever krijgen. Bestaande verlofregelingen zijn vaak ontoereikend. Bovendien blijft begeleiding mensenwerk. Leidinggevenden zijn dan bijvoorbeeld vaak niet in staat om de passende emotionele steun te bieden.

25% van de werknemers die in een rouwproces zitten, functioneert langere tijd niet of minder. Een op de tien krijgt te maken met een burn-out na een sterfgeval. Met de juiste begeleiding kan je als werkgever dit verzuim voorkomen. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in dit verwerkingsproces.

Het belangrijkste is dat je als werkgever de ruimte geeft aan de gevoelens die een rouwende werknemer heeft. Wat vaak wordt gedaan maar juist averechts werkt, is deze gevoelens weg redeneren, een praktische modus aanzetten en het onderwerp ontwijken/negeren. Er zijn en een luisterend oor bieden zijn juist noodzaak. Oprechte interesse en aandacht zijn het belangrijkst. Net als meebewegen; niet iedereen die in de rouw is, wil het elke keer over dit verlies hebben. Vraag waar iemand behoefte aan heeft en schep hierdoor duidelijkheid. Blijf in gesprek, juist ook op de langere termijn.