chatsimple

Vertrouwenspersoon straks verplicht?

27 jun 2022

Na de welbekende gevallen die we allemaal uitgebreid in de media hebben kunnen volgen, worden er nog steeds voorvallen van grensoverschrijdende gedragingen gemeld. In elke organisatie bestaat de kans dat er grensoverschrijdend en ander ongewenst gedrag plaatsvindt. Hoe is dat in jouw bedrijf? Zijn er voldoende maatregelen genomen om dit te voorkomen? En kunnen werknemers bij een vertrouwenspersoon terecht als zij ermee te maken hebben?

Plicht van de werkgever

De Arbowet stelt dat werkgevers verplicht zijn hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden waarin de mate van fysieke en mentale veiligheid dusdanig georganiseerd is dat werknemers zich veilig voelen hun werk te kunnen doen. Mentale veiligheid is minstens zo belangrijk als de fysieke veiligheid omdat deze zorgt voor een omgeving waarin mensen elkaar vertrouwen. Werkgevers hebben de plicht om hun werknemers te beschermen tegen ongewenst gedrag en hiermee de psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en te beperken.

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag vallen pesten, discriminatie, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie en niet integer gedrag. Ongewenst gedrag kan lijken op gewenst gedrag, zoals een hand op de schouder die voor de één een uiting van bemoediging of troost bedoeld is maar voor de ander als onprettig wordt ervaren. Wanneer gedrag ertoe leidt dat iemand zich niet (meer) veilig of prettig voelt, spreken we over ongewenst gedrag.

Nog steeds ondervinden toch nog veel werknemers last van ongewenst gedrag op het werk. De drempel om ervaringen bespreekbaar te maken lijkt voor een deel van de slachtoffers te hoog. Met als gevolg dat zij (langdurig) ziek worden of in sommige gevallen op zoek gaan naar een andere baan en op een later moment alsnog verzuimen door de psychische impact.

Vertrouwenspersoon

Veel bedrijven stellen een vertrouwenspersoon aan. Dit kan een eigen medewerker zijn die deze rol dan als een neventaak binnen het bedrijf op zich neemt. Vaak maken bedrijven gebruik van externe vertrouwenspersonen, al dan niet via een arbodienst.

Een vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van werknemers die last ondervinden van ongewenst gedrag en een luisterend oor, hulp en advies nodig hebben. Deze persoon is een laagdrempelig aanspreekpunt waar iedereen binnen het bedrijf bij terecht kan en heeft een geheimhoudingsplicht. Hij of zij is het aanspreekpunt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding voor medewerkers die ongewenst gedrag ervaren.
Door signalen op te vangen en werknemers en management voor te lichten, heeft de vertrouwenspersoon ook een preventieve rol. De vertrouwenspersoon kan namelijk een positieve bijdrage leveren aan
het creëren van een veilige werkomgeving en het voorkomen van (langdurig) verzuim.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is nog niet verplicht. Misschien komt hier binnenkort verandering in want het wetsvoorstel om de vertrouwenspersoon verplicht te stellen is opnieuw ingediend bij de Tweede Kamer.

Bij BrinQer maken we de omslag van Verzuimdenken naar Inzetbaarheidsbeleid. Samen met onze klanten werken wij aan vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Hiertoe werken wij nauw samen met specialisten op verschillende vakgebieden, zo ook met een aantal vaste ervaren vertrouwenspersonen.

Meer weten over onze mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op