chatsimple

Administratieve lastenverlaging voor artsen, behandelaren en cliënten door unieke integratie en koppeling!

12 jul 2023

In samenwerking met Enovation hebben wij samen met onze partner Planningsagenda.nl een innovatieve oplossing die handmatige handelingen omtrent medische informatie uitwisseling tot het verleden laten behoren. En daar zijn wij heel trots op!

Onze functioneel beheerder John Ingelaat en consultant Planningsagenda.nl Martijn ten Bokum vertellen ons meer over deze unieke ontwikkeling.

“BrinQer heeft naar mijn idee wederom echt leadership getoond toen ze bij ons kwam met de vraag om een alternatief te bedenken voor handmatige kritische en privacy gevoelige administratieve werkzaamheden. Er is momenteel een enorme maatschappelijke relevantie omtrent de hoeveelheid aan randzaken en tijd die (bedrijfs)artsen en specialisten kwijt zijn aan administratieve handelingen. Ook in de verschillende beroepsgroepen is dit onderwerp actueel en wordt vaak gesproken over de verlaging van de administratieve lasten. Met de integratie van Zorgmail binnen Planningsagenda.nl hebben we een hele mooie slag gemaakt.”, aldus Martijn.

Dataveiligheid geborgd

John glimlacht en licht toe: “We hebben nu samen met Planningsagenda.nl de oplossing voor een grotendeels geautomatiseerde uitwisseling van informatie. Handmatige handelingen zoals printen, ondertekenen, inscannen en doorsturen is nu verleden tijd. Het automatiseren van de handmatige werkzaamheden voor ons medisch secretariaat was voor ons de eerste aanleiding om aan deze oplossing te werken. We zijn er heel trots op dat we als een van de weinigen deze oplossing kunnen presenteren. De dataveiligheid is met deze oplossing ook geborgd: medische stukken kunnen op deze manier niet in verkeerde dossiers terecht komen. Waar normaliter bijvoorbeeld ontvangen getekende medische machtigingen handmatig werden in gescand of opgeslagen en handmatig in de juiste dossiers werden geüpload, worden deze nu dus volledig geautomatiseerd aan de juiste dossiers gekoppeld.”

Alles op één plek

Met de integratie van Zorgmail in Planningsagenda.nl kunnen behandelaren, medisch secretariaat en cliënten op één plek werken in het cliëntendossier. Er komt geen handmatig werk meer aan te pas en hierdoor wordt tegelijkertijd de kans op datalekken tot een minimum beperkt. Medische machtigingsformulieren worden digitaal beveiligd verzonden en kunnen direct digitaal ondertekend worden door de cliënt. Na ondertekening wordt de machtiging rechtstreeks in het persoonlijke dossier van de cliënt geplaatst. Alleen de ontvanger en de verzender kunnen bij de informatie en zo worden vertrouwelijke gegevens maximaal beschermd. Voor cliënten die echter niet digitaal kunnen werken, blijft het altijd mogelijk om handmatig documenten aan te leveren.

Handmatige acties verleden tijd

Martijn legt uit: “Van oudsher vroeg een arts medische informatie op door gebruik te maken van een medische machtiging per brief. Deze moest ondertekend worden (terug)gestuurd naar de arbodienst. Deze werkwijze wordt bijna overal nog steeds toegepast. Met de integratie van Zorgmail wordt het aantal handmatige en foutgevoelige acties, flink beperkt en komen zaken nu direct (getekend) in de juiste dossiers terecht. Daarnaast is het mogelijk om de juiste behandelaar vanuit een adresboek te benaderen en deze rechtstreeks aan te schrijven met de betreffende documenten. We hebben namelijk een rechtstreekse koppeling gemaakt met diverse registers in Nederland zodat alle behandelaren in Nederland heel eenvoudig te vinden zijn voor de cliënten. Denk dan aan GZ psychologen, huisartsen en andere medisch specialisten.”

“BrinQer is niet zomaar een arbodienst!”, sluit Martijn af. “Er wordt niet alleen maar gekeken naar de inzet van interventies maar bij BrinQer is de drive aanwezig om écht een waarde toe te voegen aan arbeid en gezondheid. Ze laten wat mij betreft hier wederom zien dat ze voorop lopen. Door de communicatiestroom te vergemakkelijken, worden behandelaren en cliënten ontzorgd. Behandelaren kunnen zich meer focussen op hun werkgebied waardoor ook bij hén het werkgeluk wordt verhoogd.”