chatsimple

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis over BrinQer Academie

29 nov 2023

BrinQer Academie ondersteunt werkgevers en leidinggevenden in kennis en kunde voor de organisatie- en persoonlijke ontwikkeling, met als doel een vitale organisatie met gezonde en gemotiveerde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn.

Zo vinden regelmatig incompany verzuimtrainingen plaats bij onze klanten en bieden we ook open inschrijfmogelijkheden aan leidinggevenden die alleen of met enkele collega’s behoefte hebben aan basiskennis rondom verzuim. Bij onze klant Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis hebben we inmiddels de verdiepende vervolg trainingen ingezet op verzoek van de deelnemende leidinggevenden.

Het Antoni van Leeuwenhoek is hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut en heeft een eigen academie waar interne trainingen en opleidingen worden verzorgd. Specifiek voor de (basis)training op het gebied van verzuim heeft Antoni van Leeuwenhoek gekozen voor de inzet van BrinQer.

Basiskennis verzuim en Wet Verbetering Poortwachter

Een kleine twee jaar geleden ontstond bij HR Health Services van Antoni van Leeuwenhoek de behoefte om leidinggevenden te trainen op het gebied van verzuim. Met als doel hen te activeren in en bewust te maken van hun rol in de verzuimbegeleiding van hun teams. Vanuit de keuze voor het eigen risico dragerschap besloot Antoni van Leeuwenhoek de kennis van verzuim en de Wet Verbetering Poortwachter bij de leidinggevenden uit te breiden.

Binnen de eigen academie was nog geen verzuimtraining vormgegeven en door de korte lijnen met BrinQer was de organisatie van deze verzuimtrainingen snel gerealiseerd. In de basis verzuimtrainingen die incompany door casemanager Eva van der Veer werden gegeven, komen de basisprincipes van verzuim en de Wet verbetering Poortwachter aan de orde. Ook vragen als ‘wat betekent het eigen risicodragerschap?’, ‘welke rol heb jij als leidinggevende in verzuim?’ en ‘hoe kan een afdeling Health Services de leidinggevende ondersteunen?’ worden aandachtig behandeld.

Verdieping in gespreksvoering en preventie

De evaluaties waren positief; de leidinggevenden waren tevreden over de inhoud en blij met de opgedane kennis die direct in het dagelijkse werk toepasbaar is. Ook ontstond al snel de behoefte aan verdiepende trainingen in gespreksvoering en in preventieve aspecten om frequent verzuim te verlagen.

Inmiddels hebben de eerste verdiepingstrainingen rondom specifieke soortenverzuim en daarbij horende gesprekstechnieken plaatsgevonden en de volgende staan alweer gepland. De eerste geluiden en evaluaties zijn wederom positief: de trainingen worden inhoudelijk goed beoordeeld en helpen de leidinggevenden een pro actievere rol in de verzuimbegeleiding in te nemen. Eigen casuïstiek wordt interactief behandeld en dat maakt de trainingen direct toepasbaar op de praktijk.

“De trainingen vanuit BrinQer ondersteunen de leidinggevenden bij Antoni van Leeuwenhoek bij de ontwikkeling in de volgende stappen in de verzuimbegeleiding.”