BELANGRIJK NIEUWS OVER BRINQER

7 mrt 2023
Trots op onze samenwerking met DELTA Equity Partners

BrinQer is al meer dan twintig jaar een betrouwbare partner voor onze klanten op het gebied van onder andere arbodienstverlening, re-integratie, (loopbaan)coaching en spoor 2. Wij hebben altijd proactief en adequaat ingespeeld op de continu bewegende markt waarin wij actief zijn.

Naar de toekomst toe blijven we ambitieus en willen we investeren in de kwaliteit en innovatie van onze dienstverlening om onze klanten nóg beter van dienst te kunnen zijn. Daarom hebben we besloten samen te werken met DELTA Equity Partners, een partner die ons kan ondersteunen met de juiste kennis, ervaring en middelen om onze ambities te verwezenlijken.

De leidende strategische kwaliteitspartner voor werkgevers op het gebied van arbodienstverlening
DELTA Equity Partners richt zich op het helpen groeien van MKB-ondernemingen die actief zijn op het vlak van technologie en gezondheid. Eén van de trends waar DELTA Equity Partners zich op focust is de beweging ‘van zorg naar gezondheid’ met aandacht voor vitaliteit, welzijn en gezondheid. Gezamenlijk hebben wij de ambitie om de leidende strategische kwaliteitspartner te zijn voor werkgevers op het gebied van arbodienstverlening; Van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid tot en met re-integratie en spoor 2 begeleiding.

De beste dienstverlening: kwaliteit en innovatie
We kijken met veel enthousiasme en vertrouwen uit naar de toekomst en zien deze samenwerking als een belangrijke stap vooruit. Door onze krachten te bundelen zijn we slagvaardiger en kunnen we duurzaam blijven investeren, waarbij het leveren van een consistent hoge kwaliteit van dienstverlening en aandacht voor innovatie centraal staan. Ook willen we de beste plek zijn én blijven om te werken voor de professionals in onze dienstverlening, waaronder casemanagers, bedrijfsartsen, adviseurs en coaches.

Wij blijven onze dienstverlening verzorgen zoals onze klanten dat van ons gewend zijn en onder dezelfde naam. Dit jaar gebruiken wij om te bepalen op welke manier wij invulling gaan geven aan onze gezamenlijke ambitie.

Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden en kansen die het onze organisatie en onze klanten biedt. Wij kijken dan ook met ontzettend veel vertrouwen naar de toekomst!