chatsimple

Dag van de thuiswerker

16 mrt 2022

Hybride werken. Door een aantal organisaties jaren geleden al op de agenda of zelfs al ingevoerd. Voor de meesten echter een nieuwe manier van organiseren en werken, die in de afgelopen twee jaar in rap tempo en met soms grote uitdagingen neergezet moest worden. De corona pandemie en de daarmee gepaarde maatregelen zorgde ervoor dat de ontwikkeling in het nieuwe werken in een stroomversnelling kwam. Met onze adviseur Duurzame Inzetbaarheid Jelte Jansen kijken we terug op de afgelopen jaren en blikken we vooruit op de toekomst van locatie onafhankelijk werken bij BrinQer | jouw arbodienst.

“Zoals vele andere bedrijven zullen herkennen, was onze eerste uitdaging het wegnemen van onzekerheden en drempels bij ons team. Wanneer ‘mogen’ een ‘moeten’ wordt, ervaren mensen van nature gevoelens van onzekerheid en weerstand. Dat was bij ons niet anders” aldus Jelte.

‘Hoe houden we de binding met elkaar?’

Door de grote mate van betrokkenheid, bereidheid en flexibiliteit bij het team dat begin 2020 uit nog geen 20 medewerkers bestond, was binnen een paar weken de nieuwe inrichting gerealiseerd. Thuiswerkplekken en bereikbaarheid werden snel ingericht en ook alle fysieke afspraken werden anders georganiseerd. Dit gold ook voor de afspraken van de bedrijfsartsen en de specialisten.
“De één wende er sneller aan dan een ander, dit had o.a. ook te maken met de thuissituatie en mogelijkheden om thuis te kunnen werken. Maar eigenlijk ging het binnen 2 maanden al heel goed.”

“We hebben intern onderzoeken gedaan naar de thuiswerkplekken en ook ondersteuningspakketten uitgegeven. Deze bestonden uit de nodige (kantoor)faciliteiten maar ook hebben we een thuiswerplekonderzoek door een fysiotherapeut aangeboden. De praktische zaken om thuis op een goede en fysiek gezonde manier te kunnen werken waren daarmee geregeld. Nóg belangrijker was de volgende uitdaging: hoe houden we de binding en het contact met onze medewerkers? Hoe houden we op afstand in de gaten of iedereen zo fit en vitaal mogelijk blijft?”

‘Iedereen was eigenlijk best snel gewend aan de nieuwe situatie’

Zo werden er intern verschillende initiatieven genomen, waaronder ook het activeren van de ‘ommetje-app’ van de Hersenstichting. Door het spelelement werd het aantal stappen per dag aan een score gehangen en konden collega’s ook op afstand het dagelijkse wandel rondje maken. Het sociale contact werd gestimuleerd door online teambijeenkomsten, online vrijdagmiddagborrels of een digitale wandeling. De deelname was verrassend hoog: het samenzijn op afstand kwam vrij snel in ieders comfortzone.

“Bij BrinQer worden medewerkers altijd gestimuleerd en vrij gelaten om initiatieven te nemen. In de afgelopen jaren zijn eigenaarschap en eigen regie alleen maar belangrijker geworden. Vanuit de organisatie zijn verschillende middelen verzorgd om veilig en gezond te kunnen blijven werken. Maar om fit en vitaal te blijven werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

‘Contact en oprechte aandacht voor elkaar, is nóg belangrijker geworden’

De organisatie heeft in de corona tijd een forse groei doorgemaakt. Momenteel is het vaste personeelsbestand bijna verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden. “Voor nieuwe collega’s hoort het locatie onafhankelijk werken bij de standaard werksituatie. Voor een deel van de andere collega’s is de behoefte aan de kantoorwerkplek nog steeds wel behoorlijk aanwezig. BrinQer biedt haar medewerkers de keuze- en regelvrijheid om het werk zó in te richten waar iedereen zich het beste bij voelt. De binding blijft hierin wel een belangrijk aspect, we zullen regelmatig met elkaar en met de teams evalueren hoe het met iedereen gaat. Omdat de fysieke aanwezigheid minder is, is het contact en de aandacht voor elkaar nóg belangrijker.”

“We zijn nu hard bezig met de ontwikkeling van het locatie onafhankelijk blijven werken in de toekomst waarin duurzame inzetbaarheid, binding en vitaliteit altijd hoog op het lijstje blijven staan. Zo willen we o.a. bekijken hoe we schermtijd en energiemanagement kunnen coördineren of bewaken, beweging en rustmomenten kunnen stimuleren maar ook hoe we op de beste manier in verbinding met elkaar kunnen blijven.”