chatsimple

De aankomende nieuwe Wet op Vertrouwenspersonen: heb jij het al geregeld?

22 aug 2023

Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een vertrouwenspersoon is iemand waar medewerkers meldingen kunnen doen van bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen en onveilige situaties en helpt medewerkers een oplossing te zoeken voor de voor hen onprettige situatie.

De vertrouwenspersoon speelt dus een belangrijke rol bij het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving en het voorkomen van dreigend langdurig verzuim in geval van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Het aantal mensen dat op het werk te maken heeft met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie telt inmiddels ruim een miljoen. En nog lukt het onvoldoende om dit ongewenste gedrag op de werkvloer te verminderen. Ruim de helft van de werkgevers in Nederland heeft nog geen vertrouwenspersoon. Deze wet heeft de intentie om de bescherming van medewerkers te versterken en om ongewenst gedrag op het werk aan te pakken.

Voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers geldt de wettelijke verplichting niet. Wellicht gebeurt dit branchegericht, maar alle bedrijven hebben volgens de Arbowet de Zorgplicht om hun werknemers te beschermen tegen ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. Alleen al in het kader van deze Zorgplicht zouden alle werkgevers een vertrouwenspersoon moeten faciliteren aan hun medewerkers en niet wachten tot het moment dat het volgens de wet moet. Als goed werkgever wil je uitval toch voorkomen?

Interne of externe vertrouwenspersonen

De wet bepaalt de basis voor de inzet van een vertrouwenspersoon maar zegt niet of bedrijven een interne of externe vertrouwenspersoon aan moet stellen.

Een interne vertrouwenspersoon is iemand binnen de eigen organisatie die wordt aangewezen en die als zodanig aan alle medewerkers kenbaar wordt gemaakt. Het is dan wel van essentieel belang dat deze persoon niet alleen een opleiding voor vertrouwenspersoon volgt, maar ook iemand is die het vertrouwen draagt van de medewerkers en een neutrale rol inneemt. Zo kan iemand van HR of de OR bijvoorbeeld, nooit de rol van een vertrouwenspersoon innemen omdat deze in strijd is met de rol uit hoofde van de eigen functie.

Een externe vertrouwenspersoon is meestal een ervaren, opgeleide en gecertificeerde functionaris die geen dienstverband heeft bij de werkgever. Een externe zal in tegenstelling tot een intern vertrouwenspersoon, altijd een neutrale rol vervullen en nooit vanuit een bepaald persoonlijk of bedrijfsbelang acteren.

In veel organisaties wordt al gebruik gemaakt van een externe gecertificeerde vertrouwenspersoon al dan niet naast een interne vertrouwenspersoon. Een combinatie van een interne en externe en dan ook nog in combinatie vrouw/man geniet de sterke voorkeur. Als werkgever bied je jouw medewerkers hiermee vrije keuze en een lagere drempel om klachten en meldingen te kunnen bespreken. De externe vertrouwenspersoon kan ook altijd als sparringpartner fungeren voor de interne vertrouwenspersoon.

Medewerkers kunnen een drempel ervaren wanneer er alleen een interne vertrouwenspersoon is aangesteld. Deze kent immers de mensen in de organisatie en kan daardoor als niet neutraal worden ervaren. Wanneer de keuze wordt gemaakt voor een interne vertrouwenspersoon dan moet dit iemand zijn die door alle medewerkers als betrouwbaar en onafhankelijk wordt gezien.

In het kader van de Zorgplicht dien je als werkgever te zorgen voor een veilige omgeving, dit geldt ook voor het regelen van een juiste vertrouwenspersoon. Overal gebeurt wel wat, mensen voelen zich soms gewoon niet veilig. En als je dat als werkgever wilt zien en dit vroegtijdig aan wilt pakken dan ben je goed bezig. Wanneer je hier als werkgever aandacht aan besteedt, dan zullen je medewerkers zich ook beter voelen!

Wil je meer informatie of wil je in contact komen met een van onze externe vertrouwenspersonen? Neem contact met ons op via goedeservice@brinQer.nl