chatsimple

De rol van de conflictcoach

18 jan 2023

In arbeidsrelaties kunnen zich situaties voordoen waarin samenwerking en contacten moeizaam verlopen. Bijvoorbeeld omdat er niet goed naar elkaar wordt geluisterd of dat er niet genoeg rekening met een ander wordt gehouden. Deze situaties kunnen voorkomen tussen een werknemer en een leidinggevende maar ook tussen collega’s onderling en binnen teams. En soms escaleren deze situaties tot een arbeidsconflict met verminderde inzetbaarheid, verzuim of zelfs ontslag tot gevolg.  

Wanneer dit laatste het geval is, dan zijn de contacten over de problemen al dusdanig uit de hand gelopen dat partijen er niet meer samen uit willen komen. In deze fase komen vaak ook advocaten in beeld en zijn de partijen niet meer bereid om met elkaar in gesprek te gaan. Wanneer de betrokkenen in deze fase echter toch een gerechtelijke procedure met bijkomende hoge kosten willen voorkomen, wordt ook wel eens een mediator ingeschakeld die tussen partijen pendelt met advocaten om tot overeenstemming te komen en de arbeidsrelatie “met wederzijds goedvinden” te beëindigen.

Bemiddeling
Maar als voor beide partijen het belang van het herstel en behoud van de (arbeids)relatie nog een grote rol speelt en er sprake is van een gewenste win-win situatie, dan kan een interventie door een conflictcoach of mediator voldoende zijn om de partijen op een goede manier te ondersteunen bij het oplossen van het probleem als ze er samen zelf niet uitkomen.

Deze vorm van bemiddeling heeft doorgaans helaas een negatief imago. Er wordt vaak onterecht aangenomen dat deze vormen van bemiddeling altijd leiden tot een ‘exit’. Maar het inzetten van een conflictcoach of mediator kan ‘exit’ juist voorkomen en ervoor zorgen dat betrokkenen weer met heldere en bindende afspraken met elkaar verder kunnen.

Conflictcoach
In veel situaties willen betrokkenen graag verder met elkaar en willen samen tot een oplossing komen maar weten niet goed hoe. Dan kan een conflictcoach een rol spelen om de partijen te activeren om in beweging te komen naar elkaar. De coach is niet bedoeld om het probleem op te lossen maar neemt een onafhankelijke en activerende rol in en zet partijen aan om samen tot een oplossing te komen. Daarbij kan de coach ook adviseren op gebied van juiste routes, wet- en regelgevingen en doorverwijzingen naar specialisten.
Vaak wordt op advies van een bedrijfsarts of op verzoek van werkgever een conflictcoach ingeschakeld om een drie-gesprek te voeren. Dit gesprek vindt altijd in een veilige setting voor alle partijen plaats, omdat alle betrokkenen vrijuit moeten kunnen spreken en hierdoor ook eventuele onderliggende oorzaken van het probleem op tafel komen. De conflictcoach gaat vrijwel altijd blanco het gesprek in om zo onafhankelijk mogelijk de bemiddelende rol te kunnen innemen. Wanneer dit gesprek in een vroeg stadium plaatsvindt, kan dreigend of mogelijk complex en langdurig verzuim voorkomen worden.

Mediation
Wanneer niet vroegtijdig een signaal wordt afgegeven of wordt gehandeld in een probleem situatie, dan kunnen contacten uit de hand lopen en speelt emotie ook een grotere rol. Er is dan sprake van verharde standpunten en er is weinig ruimte meer voor begrip en empathie. In zo’n geval wordt dan door bijvoorbeeld een bedrijfsarts of conflictcoach naar een mediator doorverwezen wanneer partijen zelf die stap niet nemen.

Meer weten over de rol van onze conflictcoach of heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op!