chatsimple

Een rookvrije werkomgeving brengt winst op meerdere vlakken

3 sep 2021

Werkgevers hebben steeds meer aandacht voor gezonde en vitale werknemers. Een fietsplan, bedrijfsfitness en het stimuleren van gezond eten zijn bij veel bedrijven onderdeel van het beleid voor een duurzaam en gezond bedrijf. Vanaf 1 januari 2022 zijn alle bedrijven daarnaast wettelijk verplicht hun rookruimte(s) te sluiten. Dit draagt niet alleen bij aan de gezondheid en vitaliteit van werknemers, maar brengt ook nog eens vele andere voordelen met zich mee.

Een rookvrije organisatie zorgt onder andere voor productievere werknemers, minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, een betere werksfeer en een beter imago. Op deze manier werken we allemaal mee aan het streven van een rookvrije generatie in 2040.

Financiële voordelen

Naar schatting rookt 1 op de 5 werknemers. Heb je wel eens berekend wat het je op kan leveren als jouw rokende werknemers stoppen met roken? Denk alleen al aan de werktijd winst, omdat de hoeveelheid aan extra rookpauzes aanzienlijk afneemt. Bij een rokende werknemer die gemiddeld 4 rookpauzes per dag neemt, kan dit zo oplopen naar 5.000 euro per jaar.

Minder verzuim

Een rokende werknemer verzuimt gemiddeld bijna 3 dagen meer per jaar dan een niet-rokende werknemer. De algehele conditie en vitaliteit van je werknemers zal verbeteren als zij stoppen met roken. Dit komt de productiviteit binnen jouw bedrijf ten goede, alleen al door een veel lager verzuimpercentage. In sommige gevallen kunnen rookklachten leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid of zelfs tot overlijden. Ongeveer 22% van de sterfgevallen onder werknemers kan aan roken worden toegeschreven.

Betere prestaties en betrokkenheid

Door het rookverbod zullen onderlinge irritaties tussen niet-rokers en rokers verdwijnen. Dit zorgt voor een betere sfeer op het werk. De motivatie en betrokkenheid onderling zal toenemen, waardoor werknemers automatisch meer plezier hebben en beter gaan presteren. Het verzuim zal afnemen en het presenteïsme zal kwalitatief verhogen. Een rookvrij beleid draagt dus bij aan preventie en een hoger inzetbaarheid percentage.

Boete bij overtreding

Werkgevers moeten zelf communiceren dat dit rookverbod vanaf het nieuwe jaar ingaat. Daarnaast moeten zij hier ook zelf op handhaven. De boete voor overtreding van het rookverbod (die kan oplopen tot 4.500 euro) is namelijk voor de beheerder van het gebouw, dus niet voor de rokende werknemer.

Als innovatieve en moderne arbodienst begeleiden wij werkgevers hier graag in. Door werknemers optimaal productief en vitaal houden voorkom je uitval in de toekomst. Een rookvrije werkomgeving creëren past dan ook uitstekend in een modern HR-beleid dat gericht is op preventie en duurzame inzetbaarheid.