chatsimple

Internationale dag tegen pesten en de rol van de vertrouwenspersoon op de werkvloer

19 apr 2024

Op 19 april is het wereldwijd de internationale dag tegen pesten, een dag waarop we stilstaan bij het belang van een respectvolle en veilige werkomgeving, vrij van pestgedrag. Bij BrinQer staan we achter deze boodschap en willen we samen met onze vertrouwenspersoon dit ongewenste gedrag benoemen en krachtig afkeuren.

Pestgedrag op de werkvloer is een serieus probleem dat niet genegeerd mag worden. Het kan leiden tot een giftige werkcultuur, waarin medewerkers zich niet veilig voelen en hun werkplezier verliezen. Daarom is het essentieel om pestgedrag te herkennen, te benoemen en er actief tegen op te treden.

Een belangrijke speler in dit proces is de vertrouwenspersoon. De rol van een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag is van onschatbare waarde. Maar wat houdt deze rol precies in en waarom is het zo belangrijk?

Een gids in moeilijke tijden

De vertrouwenspersoon is een aangewezen persoon binnen een organisatie die fungeert als een luisterend oor, een raadgever en een ondersteunend figuur voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals pesten. Ze bieden een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin medewerkers hun ervaringen kunnen delen en waar nodig advies kunnen krijgen over mogelijke stappen die ze kunnen ondernemen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de rol van de vertrouwenspersoon niet alleen draait om het opvangen van klachten, maar ook om preventie en bewustwording. Ze kunnen bijdragen aan het creëren van een cultuur waarin respect, inclusiviteit en open communicatie centraal staan.

Het belang van de vertrouwenspersoon en de wetswijzigingen

Met het oog op de verwachte aankomende wetswijziging omtrent de verplichting voor werkgevers om vertrouwenspersonen aan te stellen, wordt de rol van deze sleutelfiguren nog relevanter. Het is niet langer een extraatje, maar een noodzakelijke stap naar het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Door het aanstellen van vertrouwenspersonen kunnen werkgevers laten zien dat ze pestgedrag serieus nemen en bereid zijn om actie te ondernemen. Het creëert een klimaat waarin medewerkers zich gesteund voelen en de drempel om ongewenst gedrag te melden, wordt verlaagd.

Samen tegen pesten!

Op de deze dag willen we extra onze steun betuigen aan alle slachtoffers van pestgedrag en benadrukken dat wij ons inzetten voor een werkomgeving waarin respect en veiligheid voorop staan. De rol van de vertrouwenspersoon is hierbij van onschatbare waarde en verdient alle erkenning en ondersteuning.

Laten we samenwerken om pestgedrag te bestrijden en een cultuur te creëren waarin iedereen zich gehoord, gerespecteerd en veilig voelt. Want alleen samen kunnen we een verschil maken en een positieve verandering teweegbrengen.

Heb je nog geen (externe) vertrouwenspersoon of heb je andere vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons