chatsimple

Internationale dag tegen racisme en discriminatie: vertrouwenspersonen op de werkvloer

21 mrt 2024

Op 21 maart, de Internationale dag tegen racisme en discriminatie, staan we stil bij het belang van gelijkheid en het bestrijden van ongewenst gedrag op de werkvloer. Discriminatie, racisme, pesten, seksuele intimidatie en agressie zijn helaas nog steeds aanwezig in organisaties. Hoog tijd om vertrouwenspersonen een centrale rol te geven!

Waarom vertrouwenspersonen?

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet alleen essentieel om een veilige werkomgeving te creëren, maar ook om te voldoen aan de wet wanneer het nieuwe wetsvoorstel van kracht wordt. Dit wetsvoorstel verplicht werkgevers met meer dan 10 medewerkers om een interne of externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Een vertrouwenspersoon biedt medewerkers een luisterend oor, begeleiding en advies bij ongewenste situaties. Denk dan aan gevallen van discriminatie, pestgedrag, seksuele intimidatie en agressie.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon heeft een cruciale rol in het signaleren van knelpunten en het adviseren van de werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Het advies van de vertrouwenspersoon is niet vrijblijvend; de werkgever moet snel reageren en eventuele afwijkingen toelichten. Jaarlijks brengt de vertrouwenspersoon verslag uit over bevindingen en wordt actief betrokken bij de aanstelling.

Wettelijke bescherming en deskundigheid

De vertrouwenspersoon moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken, vertrouwelijk kunnen handelen en tijd kunnen vrijmaken. Bovendien geniet de vertrouwenspersoon dezelfde ontslagbescherming als leden van de ondernemingsraad. Werkgevers moeten dit alles beschrijven in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Samen tegen racisme en discriminatie

Laten we op deze dag stilstaan bij de impact van ongewenst gedrag op de werkvloer. Neem als goed werkgever je verantwoordelijkheid en zorg voor een veilige omgeving waarin iedereen zich gerespecteerd voelt. Vertrouwenspersonen spelen hierbij een cruciale rol.

Heb je nog geen (externe) vertrouwenspersoon of heb je andere vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op via goedeservice@brinQer.nl of via ons contactformulier