chatsimple

Maak kennis met onze kerndeskundigen Veiligheid en Arbeidshygiëne!

30 mrt 2022

Een verhelderende kijk op veiligheid & gezondheid en een praktische aanpak in duurzame inzetbaarheid. Maak kennis met onze kerndeskundigen Veiligheid en Arbeidshygiëne!

Samen met onze partners helpen wij werkgevers om de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie te optimaliseren en verzuim preventief aan te pakken. Wanneer doorlopend wordt gewerkt aan een prettige werkomgeving waar medewerkers gezond en veilig hun werk kunnen doen, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzame inzetbaarheid van personeel en aan de totale continuïteit van een gezonde organisatie.

RI&E

Als goed werkgever wil je zorgen voor de veiligheid en positieve gezondheid van werknemers. De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een middel dat niet alleen voor bijna elk bedrijf verplicht is om uit te voeren, maar geeft je vooral ook belangrijke inzichten in de risico’s die binnen jouw bedrijf aanwezig zijn. Risico’s zoals mogelijk onveilige situaties die de gezondheid en veiligheid van je personeel negatief kunnen beïnvloeden en (langdurig) verzuim kunnen veroorzaken.

Kerndeskundige

De Arbowet schrijft voor dat elke werkgever zich moet laten ondersteunen door vier kerndeskundigen. Dat zijn een bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist en een arbeids- en organisatiekundige. Kerndeskundigen voeren binnen deze aandachtsgebieden onderzoeken uit, geven advies en ondersteunen organisaties en medewerkers. Ze zijn gespecialiseerd in de verschillende gebieden rond preventie, arbo en verzuim. En ze zijn de enige professionals in Nederland die bevoegd zijn om de RI&E te toetsen. Een kerndeskundige werkt in opdracht van een arbodienst of is werkzaam bij een gespecialiseerd bureau of als zelfstandige.

Ruim 7 jaar geleden hebben Ronald Kuijn en Ronald Hoevers zich aan BrinQer verbonden en zijn onze gecertificeerde kerndeskundigen.

Kuijn is gecertificeerd hoger veiligheidskundige en Hoevers gecertificeerd arbeidshygiënist. Samen hebben zij inmiddels landelijk al bij meer dan 1.000 organisaties onderzoeken, adviestrajecten en/of trainingen afgerond. Op bijna alle praktische vragen rondom arbeidsveiligheid en -gezondheid kan worden ingespeeld zowel bij kleine als grote organisaties in alle branches.

Namens BrinQer voeren zij de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) bij haar klanten uit en doen onderzoeken en metingen op gebied van o.a. geluid, gevaarlijke stoffen, ergonomische werplekken, cultuur en gedrag. Daarnaast bieden zij ook trainingen voor preventiemedewerkers aan.

Kuijn richt zich met name op de veiligheid binnen organisaties. Uitgangspunt daarbij is altijd de RI&E en kan zich daarnaast richten op onder andere werkplekinrichting, fysieke belasting, arbeidsmiddelen, gebruik PBM’s, BHV organisatie en ongevallen analyse. Hoevers houdt zich voornamelijk bezig met de gezondheid van medewerkers. Hij beoordeelt hierbij o.a. blootstelling aan belastende factoren zoals gevaarlijke gassen, dampen en stoffen, geluid, binnenklimaat. Bij deze beoordeling wordt voornamelijk naar langere termijn effecten gekeken.

Meer weten over de RI&E of wil jij inzicht krijgen in de veiligheid en gezondheid van jouw organisatie? Neem contact met ons op!

Contactformulier