chatsimple

Mantelzorg en werkgevers: Een noodzakelijke balans voor Duurzame Inzetbaarheid

10 nov 2023

Stel je eens voor: een van jouw medewerkers staat voor de uitdaging om zorg te dragen voor een ziek familielid. Dan heeft deze medewerker niet alleen de werkverantwoordelijkheden, maar ook de emotionele en fysieke last van mantelzorg op zijn schouders. Dit is een situatie die steeds vaker voorkomt in de moderne werkplek en daarom is het hoog tijd om het belang van aandacht voor mantelzorgende werknemers te benadrukken.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg verwijst naar de zorg die onbetaald wordt verleend aan zieke of hulpbehoevende familieleden, vrienden of kennissen. Het is een uiting van medeleven en een morele verplichting om voor dierbaren te zorgen. In Nederland zijn er ongeveer 4,4 miljoen mantelzorgers en dit aantal blijft stijgen.

Waarom is mantelzorg noodzakelijk en belangrijk?

Mantelzorg gaat verder dan alleen een morele plicht. Het draagt bij aan de sociale cohesie en solidariteit in onze samenleving. Bovendien vermindert mantelzorg ook de druk op de gezondheidszorg en draagt bij aan kostenbesparingen. Kortom, mantelzorg is een onmisbaar sociaal vangnet!

Mantelzorg als potentiële belasting voor medewerkers

Voor medewerkers die mantelzorg verlenen, kan dit een aanzienlijke belasting zijn. Naast de reguliere werkverantwoordelijkheden moeten ze tijd vrijmaken voor zorgtaken, wat de beschikbaarheid en productiviteit op het werk kan beïnvloeden. De emotionele en fysieke belasting van mantelzorg mag dan ook niet worden onderschat.

Het belang van aandacht en ruimte voor mantelzorgende medewerkers

Gelukkig zijn er wettelijke regelingen die mantelzorgers enigszins ondersteunen, zoals het recht op zorgverlof. Werkgevers kunnen echter nog een stap verder gaan door mantelzorgvriendelijk beleid te implementeren. Denk dan aan flexibele werkschema’s, regelvrijheid en emotionele ondersteuning. Dit biedt overigens niet alleen voordelen voor medewerkers, maar ook voor de werkgevers zelf.

Onderzoek toont aan dat aandacht voor mantelzorg bijdraagt aan de preventie van burn-out en stress bij werknemers. En dit resulteert dan weer in duurzame inzetbaarheid.

Een aantal praktische tips voor werkgevers:
  • Overweeg flexibele werkschema’s om medewerkers in staat te stellen hun werk met mantelzorgtaken te combineren.
  • Ontwikkel een mantelzorgvriendelijk beleid dat zorgverlof en emotionele ondersteuning omvat.
  • Maak medewerkers en leidinggevenden bekend en bewust over mantelzorg om begrip en ondersteuning te bevorderen.

Mantelzorg is een blijvend en groeiend aspect van onze samenleving en arbeidsmarkt. Werkgevers hebben de mogelijkheid om een cruciale rol te spelen in het ondersteunen van mantelzorgende werknemers. Geef aandacht aan mantelzorg en stel je medewerkers in staat om zowel op het werk als privé goed te functioneren.