chatsimple

Route naar de RI&E

24 sep 2020
Jannet Bergman
Prisma Arbozorg
Vaste samenwerkingspartner van BrinQer
Weer hoor ik mezelf enthousiast vertellen over wat een mooi middel de RI&E nou eigenlijk is. En ik begin me vervolgens af te vragen wie ik nou eigenlijk probeer te overtuigen. Mezelf niet, want ik ben allang om. Maar de werkgevers die tegenover me zitten probeer ik wel te overtuigen. En dat lukt maar lastig. Mij lukt het lastig en in het algemeen lukt het ook niet goed om het nut en de noodzaak van een goede RI&E duidelijk te maken…
Vorige week zat ik bij een drietal bedrijven die op last van Inspectie SZW een getoetste en actuele RI&E mét plan van aanpak moesten aanleveren. Deden ze dat niet tijdig, dan kregen ze een boete. En die hadden ze dus niet, die actuele RIE. Ze hadden überhaupt geen RI&E. Ok, dit is een beetje te flauw, maar het feit is dat nog steeds ongeveer 50% van de bedrijven in Nederland geen RI&E heeft. Met stoom en kokend water moest voor deze bedrijven alsnog een RI&E gemaakt worden. Zodat ze op tijd -binnen de gestelde termijn- de RI&E konden aanleveren. Vers van de pers. Om vervolgens de RI&E in de la te laten verdwijnen? Het betreft vooral de kleinere bedrijven die moeite hebben met het fenomeen RI&E. En dat snap ik ook ergens wel. Het is best een flinke vragenlijst die je moet doorlopen. Om er vervolgens achter te komen dat je nog best veel zaken (ook schriftelijk) moet regelen. De gevonden ‘risico’s” moet je vastleggen in een plan van aanpak en vervolgens oplossen. Kortom, dit leest als een behoorlijke administratieve klus, die gevoelsmatig weinig direct te maken heeft met het veiliger en gezonder maken van de werkvloer.

Wat maakt nou dat ik toch enthousiast over ben over die RI&E?

Nou, uiteraard ben ik een vakidioot en samen met mijn andere collega’s bij PRISMA Arbozorg helpen we met veel inzet en plezier werkgevers en werknemers stappen zetten naar gezond en veilig werk en duurzaam inzetbare medewerkers.
De RI&E is daarbij het perfecte hulpmiddel. Een RI&E is als het ware een foto van je organisatie, met alle mooie en minder mooie dingen in beeld gebracht. Met een aantal betrokken leidinggevenden en medewerkers bekijk je wat er goed gaat en wat er beter kan. Dit doe je aan de hand van een checklist met de voor jouw organisatie relevante (arbo)thema’s. Wat me nou zo enthousiast maakt is dat je met elkaar in gesprek gaat over je organisatie en werkomstandigheden. Daarmee verhoog je bewustwording en draagkracht als het gaat om veilig en gezond werken en dus ook duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Laat medewerkers zelf meedenken en meebeslissen over oplossingen, maak ze medeverantwoordelijk. Dat geeft ze veel meer werkplezier.

Hou het praktisch

Met de RI&E krijg je een uitgebreide lijst van risico’s en te nemen maatregelen. Die ga je in een plan van aanpak zetten, dat is een meerjarenplan. Maak daarvan dan een top 10 van aan te pakken punten. Doe dit bijvoorbeeld per afdeling of team, laat de medewerkers meedenken en stem af met de ondernemingsraad. De acute risico’s pak je natuurlijk als eerste op. Aan het einde van een jaar kijk je wat er is opgelost, wat het heeft opgeleverd en welke punten je voor het komende jaar met elkaar gaat oppakken.

Wat levert een RI&E je dan uiteindelijk op?
  • Duurzaam inzetbare medewerkers: minder verzuim door ongevallen en ziekte. Doordat je weet wat de risico’s zijn en wat je eraan gaat doen maak je het werk veiliger en gezonder. Dit voordeel spreekt voor zich.
  • Werkplezier van medewerkers: aandacht voor gezondheid en gevoel van veiligheid vergroot de motivatie.
  • Positief imago: een werkgever met oog voor veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers is natuurlijk aantrekkelijk!

Doe je dit hele traject om een boete te voorkomen, of puur en alleen om aan de Arbowet te voldoen, dan zou ik me afvragen of dat alle moeite waard is….. Het is in elk geval een gemiste kans wat mij betreft

 

Meer weten over RI&E