chatsimple

Rouw- en verlies op de werkplek: hoe kan jij je medewerkers ondersteunen?

24 okt 2023

Rouw en verlies zijn universele menselijke ervaringen die een diepgaande impact kunnen hebben op individuen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Werkgevers staan vaak voor de uitdaging om medewerkers die te maken hebben met rouw en verlies te ondersteunen. Deze emotionele processen kunnen immers aanzienlijke invloed hebben op de inzetbaarheid en het functioneren op de werkplek. In dit artikel bespreken we de impact van rouw en verlies op medewerkers en geven we enkele tips om effectieve ondersteuning te bieden.

Rouw en verlies

Als we spreken over rouw en verlies, denken we vaak direct aan een overlijden. Naast het verliezen van een dierbare, kunnen andere life events een verwerkingsproces van verlies of rouw inleiden. Denk bijvoorbeeld eens aan een scheiding en het verliezen van een woning door financiële noodzaak. Maar ook wanneer er sprake is van bedrijfsovername/-verkoop of een fusie en medewerkers dreigen hun veilige werkomgeving, team of eigen functie te verliezen. In deze gevallen kan een proces van verandering en afscheid van het oude ook aandacht nodig hebben. En in geval van een overlijden van een (directe) collega zullen hele afdelingen en teams een rouwproces ingaan.

Impact van rouw- en verlies

Ieder persoon gaat op een eigen manier met rouw en verlies om, al dan niet met ondersteuning van een specialist. Het dragen van een verlies en kan op verschillende manieren van invloed zijn op de werkplek. Mensen kunnen te maken krijgen met intense emoties zoals verdriet, boosheid en verwarring, wat hun concentratie en prestaties kan beïnvloeden. Ook kan rouw leiden tot fysieke symptomen zoals vermoeidheid, slapeloosheid en verminderde immuniteit, wat ziekteverzuim kan verhogen. Daarnaast kan het omgaan met het verlies leiden tot cognitieve overbelasting, waardoor het moeilijker wordt om zich te concentreren, beslissingen te nemen en complexere taken uit te voeren. Tot slot kunnen er ook gedragsveranderingen optreden: sommige mensen kunnen zich terugtrekken, terwijl anderen juist overmatig hard werken ter afleiding om hun emoties te vermijden, wat weer kan leiden tot burn-out klachten.

Hoe werkgevers kunnen ondersteunen

Werkgevers kunnen een cruciale rol spelen in het ondersteunen van rouwende werknemers en het minimaliseren van de impact op de werkprestaties.

Creëer een open werksfeer of samenwerking en zorg voor een bedrijfscultuur waarin werknemers zich comfortabel voelen om te praten over hun persoonlijke uitdagingen en gevoelens. Dit bevordert open communicatie en begrip. Hou contact en blijf in verbinding met je medewerkers en vraag ook waar de medewerker behoefte aan heeft. Blijf in gesprek, hoe lastig dit ook is.

Flexibele werkregelingen: bied flexibiliteit in werktijden en thuiswerkmogelijkheden om werknemers de ruimte te geven om met de nieuwe situatie en met hun verdriet om te gaan.

Leg goede protocollen vast: bijvoorbeeld wanneer een medewerker komt te overlijden. Wie begeleidt het hele proces, hoe worden de collega’s geïnformeerd en gesteund? En welke ondersteuning kan de organisatie hierin bieden?

Training voor leidinggevenden: zorg ervoor dat leidinggevenden getraind zijn in het herkennen van tekenen van rouw en het bieden van adequate ondersteuning.

Verwijzing naar hulpbronnen: wijs medewerkers op beschikbare hulpbronnen, zoals rouwcoaching of – therapie die hen kunnen helpen bij de ondersteuning in het rouwproces. En begeleid ze hier ook in als dat nodig is.

Wees geduldig: begrijp dat het rouwproces tijd kost. Het is niet na drie maanden “over”. Geduldig zijn en de verwachtingen aanpassen kan helpen om werknemers de ruimte te geven om te herstellen. Verliezen hebben aandacht nodig en rouwen is nodig om weer verder te kunnen gaan. Mensen hebben de behoefte aan afscheid nemen en dat doet iedereen op een eigen manier en op eigen tempo.

Rouw en verlies zijn menselijke ervaringen die iedereen kunnen treffen en de impact ervan op de werkplek is significant. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om een ondersteunende omgeving te creëren waarin medewerkers in staat zijn om met hun verdriet om te gaan. Door aandacht, empathie, begrip en praktische maatregelen kan je de negatieve effecten minimaliseren en bijdragen aan het welzijn van jouw medewerkers.

In contact blijven met de medewerker is het allerbelangrijkst! Niet alleen de eerste paar weken maar ook na verloop van tijd weer eens vragen hoe het gaat en wat er eventueel nodig is. Rouw is niet na een vastgestelde periode over en kan zo ineens weer om de hoek komen en aangeraakt worden.

Het is van essentieel belang dat je als werkgever rouw en verlies serieus neemt, de medewerkers oprechte aandacht geeft en proactief stappen onderneemt om een ondersteunende en veilige werkomgeving te bevorderen. Door dit te doen, draag je niet alleen bij aan het welzijn van je medewerkers, maar kan je ook de bedrijfsprestaties en tevredenheid in de werkomgeving verbeteren.