chatsimple

Samen krijgen we het onder controle!

17 nov 2021

‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. Tijdens de laatste persconferentie werd ook het thuiswerkadvies weer aangescherpt. Hoe dit advies bij BrinQer wordt toegepast en wat dit betekent voor de organisatie, vroegen wij directeur Wim Davelaar.

Insteek van de maatregelen is om de R-factor van 1.2 terug te brengen naar 0.85 mede door het aantal fysieke contacten te reduceren met 25%. Daarnaast is hernieuwd aandacht voor de basisregels: regelmatig handen wassen, anderhalve meter afstand in acht nemen, ventileren en ook weer de mondkapjes gebruiken.

               ‘Het gaat om de gezondheid van iedereen’

“De maatregel waar wij direct na de persconferentie met ons directieteam over hebben gebogen, is het dringende advies om weer zoveel mogelijk thuis te werken en alleen op de werkplek te zijn als dat noodzakelijk is. Na de laatste versoepelingen hebben wij het thuiswerken wel in ons beleid aangehouden maar onze werknemers de mogelijkheid geboden tot 50% van hun werktijd op kantoor te komen. Alle collega’s hadden een vaste kantoordag en konden zich op andere dagen inschrijven op beschikbare kantoorplekken. Dit werkte heel goed.”

Bij BrinQer is sinds de pandemie en het thuiswerkadvies, veel extra aandacht gegeven aan gezond en veilig werken. De kantooromgeving bijvoorbeeld biedt ruim voldoende afstand tussen de werkplekken, er wordt goed geventileerd en op meerdere plekken zijn extra hygiënische reinigingsmiddelen geplaatst. Voor het thuiswerken zijn waar nodig werkplekvoorzieningen getroffen en is door het BrinQer preventieteam en fysiotherapeut regelmatig getoetst op gezond werken op de thuiswerkplek. “Waar in het begin nog wat weerstand leek te zijn omtrent het thuiswerken, werd het hybride werken in de loop der tijd voor iedereen een nieuw ‘normaal’.”

               ‘We zijn trots op ons hele team’

De komende weken zal het team van BrinQer weer volledig thuiswerken. “Afspraken en bijeenkomsten zullen online plaatsvinden. We zullen dan alleen op kantoor zijn wanneer dit noodzakelijk is. Wat als noodzakelijk wordt gezien, hebben wij met alle medewerkers en andere betrokkenen gecommuniceerd. Iedereen is nu druk doende om voor de geplande fysieke afspraken en de noodzakelijke (thuis)voorzieningen alle voorbereidingen te treffen. We hopen ook nu weer dat het niet te lang duurt, maar zijn trots op ons team en dankbaar voor de flexibiliteit en het volledige begrip. Samen krijgen wij het onder controle!”