chatsimple

SpecialistenNet helpt zoveel mogelijk mensen hun talenten te benutten, zodat ze het meeste uit hun werkende leven halen

16 feb 2023

Meer dan de helft van het verzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten. Niet alleen klachten die ontstaan door werkstress, burnout, depressies of angststoornissen: ook kunnen trauma’s, verlies en andere gebeurtenissen in privé situaties leiden tot (langdurig) verzuim. Ook al worden psychische klachten tegenwoordig wel makkelijker besproken, nog steeds worden deze door veel mensen niet erkend of bespreekbaar gemaakt. Ook weten personen, werkgevers en verwijzende partijen niet altijd goed welke weg het beste bewandeld kan worden voor de soort klachten en problematieken. Onze partner SpecialistenNet biedt voor elk doel psychische hulp en coaching. En dat doet ze zonder lange wachtrijen en met persoonlijke trajecten op maat.

SpecialistenNet

Twintig jaar geleden werd SpecialistenNet opgericht. De GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) kampte toen al met lange wachtlijsten en werkgevers zaten met de handen in het haar door de afhankelijkheid van de zorgmarkt. SpecialistenNet speelde hierop in door diverse specialistische programma’s te ontwikkelen. Met coaching en psychologische ondersteuning op maat helpt SpecialistenNet werkgevers in Nederland met de mentale uitdagingen van medewerkers. “Ons doel is om mensen het beste uit hun werkende leven te laten halen”, aldus commercieel directeur Melvin Klink. “Door te focussen op de talenten van de mens en de positieve aspecten zoals drijfveren en energiegevers kunnen we kijken naar wat wél kan. Onze trajecten zijn gericht op de positieve psychologie en zijn stuk voor stuk uniek. Iedereen is immers anders en voor elke persoon zijn de antwoorden op de vraag ‘hoe krijgen en houden we deze medewerker op een duurzame manier aan het werk?’ verschillend.”

Diverse specialisaties

Met een team van ruim 100 specialisten verdeeld over meer dan 63 locaties in Nederland en door partnerships met verschillende partijen, biedt SpecialistenNet een breed scala aan mogelijkheden en dát zonder lange wachtlijsten. “We hebben veel verschillende specialisaties in huis. Naast EMDR kunnen wij ook psychologische ondersteuning en coaching bieden in geval van bijvoorbeeld overgangsklachten, rouw- en verlies, geboortetrauma en transgenderzorg. Ook bieden we onze diensten in meerdere talen aan waaronder Turks, Pools en Engels. Omdat ons netwerk enorm uitgebreid is kunnen we vaak ook hele specifieke vraagstukken oplossen. De diversiteit in specialisaties én onze korte wachttijd maakt ons echt uniek.”

Maatwerk

Anders dan het protocol dat doorgaans in de reguliere GGZ wordt toegepast, is elk traject van SpecialistenNet op maat afgestemd. “De zorgmarkt is nu eenmaal zo ingericht dat de situatie wordt beoordeeld en dat op basis van de diagnose, een GGZ protocol wordt ingezet. Alleen iedereen is anders, ieder mens heeft een andere benadering nodig en dat valt nu eenmaal niet in een standaard vorm te gieten. We kijken naar de mens en maken een ontwikkelplan per persoon. Waar bij de één een therapievorm effectief is, heeft een ander juist weer meer baat bij praktische oefeningen op energielekken, -vreters en -gevers. We kijken écht naar de juiste oplossingen voor de specifieke problemen. Zijn bijvoorbeeld privé zaken de oorzaak van de klachten of is het werk gerelateerd? Met het positieve uitgangspunt ‘werk is goed, werk is gezond’ kunnen (kleine) aanpassingen in het werk ook weer energiegevers en positieve uitzichten opleveren.”

Mentale gezondheid en preventie

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht geweest voor mentale gezondheid op de werkvloer en verzuim door mentale problematieken is toegenomen. “Er zal daarom ook meer aandacht komen voor preventie en vroegtijdige trajecten. Werkgevers zullen nóg meer verantwoordelijkheid krijgen om voor het mentale welzijn van hun medewerkers te zorgen. Bedrijven zullen moeten leren omgaan met mentale problemen als stress en angst en hun medewerkers hierbij moeten ondersteunen. Preventie staat voor dit jaar hoog op de agenda. Zo zullen we bijvoorbeeld met webinars, evenementen en podcasts voorlichting geven over mentale gezondheid maar ook actief werkgevers en medewerkers benaderen om ze te activeren en ze te leren signalen vroegtijdig te herkennen en te erkennen. Er ligt een mooie taak voor werkgevers om het gesprek aan te gaan maar ook voor medewerkers om te leren wat je als werknemer zélf kan doen. Uiteraard zullen we mensen goed blijven helpen wanneer ze al zijn uitgevallen. Dan bekijken we hoe terugval voorkomen kan worden. De zorg loopt echter over, dus we moeten met zijn allen vroegtijdig ingrijpen.”

Partnership met BrinQer

BrinQer kwam in contact met SpecialistenNet via casemanager Eva van der Veer. “Eva werkte al met een van onze psychologen in haar vorige werkkring. Dat was zo goed bevallen dat ze de contacten met ons heeft gecontinueerd en inmiddels werken we alweer een aantal jaren met BrinQer samen. De contacten met de casemanagers van BrinQer zijn heel prettig en de lijnen zijn lekker kort. Voor BrinQer is het een grote toegevoegde waarde dat we geen lange wachtlijsten hebben en dat we op alle niveaus hoge service leveren. Gemiddeld vindt de eerste intake binnen een week na aanmelding al plaats. Kwaliteit staat bij ons echt centraal, dit geldt niet alleen voor onze mensen en trajecten maar ook voor onze partners.”

Wil je meer weten over de mogelijkheden van SpecialistenNet of heb je een specifiek vraagstuk waar je met ons over wilt sparren? Neem contact op met onze casemanagers of onze binnendienst via goedeservice@brinQer.nl!