chatsimple

Trainer Martin aan het woord: “Ik verzorg trainingen op maat”

11 okt 2023

BrinQer Academie ondersteunt werkgevers en leidinggevenden in kennis en kunde voor de organisatie- en persoonlijke ontwikkeling, met als doel een vitale organisatie met gezonde en gemotiveerde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn.

We organiseren diverse (maatwerk)trainingen, zowel bij ons op locatie als bij bedrijven in huis. In dit blog maken we kennis met onze trainer Martin, hij neemt ons mee in zijn rol als trainer en acteur en zijn aanpak.

Verzuim specialist en trainer

Martin Vink is casemanager bij BrinQer en is daarnaast ook gestart met de opleiding tot arbeidsdeskundige. De rol van trainer ontstond vanuit een concrete behoefte bij één van zijn klanten. “Ik kreeg de vraag of we bij BrinQer een groep leidinggevenden konden trainen in de basiskennis en gespreksvoering rondom verzuim en de Wet Verbetering Poortwachter. Kort daarna kwam een andere klant met dezelfde vraag en zo is voor mij dat balletje eigenlijk gaan rollen. Ik geef nu zelf verzuimtrainingen bij mijn klanten en neem ook de rol als acteur in bij andere trainingen, zoals gespreksvaardigheden en -technieken. Dan ben ik ‘levend oefenmateriaal’, zeg maar.”

Trainingsdoelen

We vroegen Martin naar zijn motivatie om mensen te trainen. “Mijn grootste uitdaging is bij elke training om iedere deelnemer wat mee te kunnen geven en dat ik de verwachting die hij of zij heeft, ook heb kunnen waarmaken. Nieuwe kennis meegeven en tools om in de praktijk uit te kunnen voeren, daar richt ik me op. En als er dan na verloop van tijd resultaten geboekt worden dankzij deze tools, dan is dat een geweldige verdienste! Het is dan heel mooi om te zien dat er bijvoorbeeld anders wordt omgegaan in verzuimaanpak of dat er ook meer wordt voorkomen dat een medewerker langer uitvalt of bij de bedrijfsarts terechtkomt.”

Dat de dagelijkse praktijk niet in één script te vatten valt, weet Martin maar al te goed. “Elk gesprek en elke situatie is uniek. Daar moet je rekening mee houden en daar moet je op in kunnen spelen. Ik geef leidinggevenden bijvoorbeeld ook mee dat het niet gaat om de frequentie, maar om de kwaliteit. Daar bedoel ik mee dat het geen zin heeft om elke week standaard een formeel gesprek met een medewerker te voeren, maar dat het juist veel belangrijker is om alle medewerkers scherp in het vizier te hebben en te houden. Laat dat formele los en vraag iemand gewoon tussendoor hoe het gaat, of kom ergens op terug waarvan je weet dat dat speelt. Leidinggevenden en werkgevers denken onterecht dat zij niets meer mogen vragen. Het gaat er niet om wát je vraagt, maar hoe je het vraagt en wat je ermee doet! Want werkgevers en medewerkers hebben beiden belang bij een goede verzuimaanpak.”

Interactieve maatwerktrainingen

De inhoud van de trainingen wordt altijd van tevoren met de opdrachtgever bepaald. “Ik geef het liefst trainingen op maat en wil daarom de verwachting en het doel van de trainingen goed in kaart hebben. Is bijvoorbeeld alleen training op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter nodig, dan zal ik ook geen aanvullende onderwerpen aan bod laten komen. Als daar tijdens de training wel behoefte aan is, speel ik daar flexibel op in.”

Martin stimuleert een actieve houding bij de deelnemers en stemt aan het begin van de training met elke deelnemer af welke verwachting er is en wat ze willen leren. “De training eindig ik met het bespreken van deze verwachtingen en in hoeverre iedere deelnemer tevreden is met hetgeen we hebben behandeld en wat hij of zij meeneemt naar de praktijk. Ik werk zo min mogelijk met schermen en presentaties en laat de groep actief en gezamenlijk aan casussen werken. Theorie behandel ik ook met veel interactie door de deelnemers te vragen naar hun ideeën en kennis op bepaalde onderwerpen. Voor gespreksvoering zet ik altijd rollenspellen in die in werkelijkheid ook gebeuren en gebruik dan verschillende insteken.  Daarom vind ik het ook belangrijk te weten wat de deelnemers willen leren en welke kennis zij willen opdoen. Dan kan ik er ook voor zorgen dat ik de training op de juiste onderdelen en inhoud kan inzetten. Actief betrekken van alle deelnemers in alle onderdelen van mijn trainingen, is denk ik samenvattend wel de essentie van mijn aanpak.”

De komende periode zullen we ook de ervaring vanuit het oogpunt van een klant en een deelnemer met jullie delen. Houd onze berichten in de gaten!

 Meer weten over de mogelijkheden van onze BrinQer Academie? Neem contact op via academie@brinQer.nl