chatsimple

Werknemers die blijven ontwikkelen: bedreiging of kans?

14 okt 2021

Bedrijven besteden veel aandacht aan het verhogen van productiviteit en resultaten. Maar daarentegen minder aan werkgeluk en intrinsieke arbeidsmotivatie van werknemers. Terwijl die laatste twee juist bijdragen aan de continuïteit en productiviteit op de langere termijn. Onze inzetbaarheid- en loopbaanspecialist Karin Bokhorst vertelt in dit blog waarom het zo belangrijk is om in gesprek te blijven met je werknemers.

“Leidinggevenden zijn gefocust op resultaten behalen en knelpunten oplossen, maar weten vaak te weinig over het welzijn van hun teams. Daardoor zijn gesprekken meestal gericht op het functioneren en de persoonlijke bijdrage aan resultaten, en veel minder op eigen ontwikkeling en werkgeluk. Terwijl juist daar de sleutel ligt!”

Het is daarom belangrijk om met je werknemers in gesprek te blijven. “Controleer regelmatig of je medewerkers op de juist plek zitten. Haalt hij/zij nog voldoening uit het werk? Wat heeft hij/zij nodig? Welke wensen heeft hij/zij? Vraag je bij veranderingen af: is de werknemer veranderd, of het bedrijf? Zorg dat je jouw werknemers kunt blijven stimuleren en binden.”

          ‘Blijf in gesprek met je werknemers’

De ontwikkelbehoefte van personeel wordt vaak als bedreiging gezien. Terwijl hier voor organisaties juist kansen liggen voor de lange termijn. Ook wanneer je als organisatie een andere weg in wilt slaan. Juist de medewerkers die zich willen blijven ontwikkelen, kunnen dan met je veranderingen meegroeien.

Disbalans of disfunctioneren hoeft niet werk gerelateerd te zijn. Echter kan het wel grote impact hebben op de motivatie en inzetbaarheid van je werknemer. “Ga samen in gesprek en maak samen een plan voor de langere termijn. Wat heeft hij/zij nodig om weer in balans te komen? En hoe kun jij hem/haar hierbij helpen?”

Het kan voor een werknemer erg belangrijk zijn om zich te blijven ontwikkelen. “Als de organisatie verandert, kan hij/zij beter meegaan in veranderingen. Stel dat er een andere of bredere inzetbaarheid wordt gevraagd, dan is deze medewerker zekerder van baanbehoud. En als de werknemer zijn/haar baan verliest, of wat anders wil of moet gaan doen, dan zijn de kansen op de arbeidsmarkt ook beter.”

          ‘Investeren in ontwikkeling levert jouw bedrijf veel op’

Investeren in ontwikkeling en arbeidsmobiliteit levert dus niet alleen je werknemers veel op. Juist ook jouw organisatie! “Jullie onderlinge vertrouwensband en loyaliteit wordt vergroot, en personeel is beter en langer inzetbaar in een veranderende organisatie. Werknemers die gelukkig, gezond en intrinsiek gemotiveerd zijn, gaan niet alleen flexibeler met veranderingen om, maar zullen ook minder verzuimen en duurzamer inzetbaar zijn. Win-win!”