chatsimple

Zero Tolerance Day: bouwen aan een veilige werkomgeving

6 feb 2024

Stel je een werkplek voor waar je je niet alleen gewaardeerd voelt voor je bijdragen, maar je ook volledig veilig voelt om te zijn wie je bent. Op Zero Tolerance Day vragen wij aandacht voor het faciliteren van een werkomgeving waar iedereen zich veilig in voelt.

Wat betekent Zero Tolerance voor een veilige werkomgeving?
Zero Tolerance betekent het afwijzen van ongewenst gedrag én actief werken aan een veilige werkplek voor iedereen. Daarbij gaat het om het creëren van een cultuur waarin respect en inclusiviteit worden gepromoot, elke dag van het jaar.

Waarom is een veilige werkomgeving belangrijk?
In de Arbowet staat vermeld dat werkgevers de plicht hebben een veilige werkomgeving te bieden aan hun medewerkers. Het bieden van een veilige werkomgeving is erg belangrijk. Het bevordert de namelijk mentale gezondheid, verhoogt de productiviteit en stimuleert innovatie. En is dus zowel voor medewerker als de werkgever van belang.

We geven je wat inzichten en tips voor het bouwen van een veilige werkplek

Vertrouwen begint aan de top!
Een veilige werkomgeving begint met het bouwen van vertrouwen. Werkgevers moeten een voorbeeld stellen en transparantie tonen. Open communicatie en betrokkenheid creëren een atmosfeer van vertrouwen.

Investeer daarom in relaties: zorg voor een bedrijfscultuur waarin relaties worden gekoesterd. Wanneer mensen zich onderling verbonden voelen, ontstaat er een natuurlijke drang om voor elkaar te zorgen. Investeer in teambuildingactiviteiten en bouw sterke professionele relaties op.

Actief luisterend oor
Een veilige omgeving vereist actief luisteren. Werkgevers moeten zich bewust zijn van de behoeften en zorgen van hun team. Een open deurbeleid en regelmatige check-ins kunnen een wereld van verschil maken.

Biedt leiderschapsontwikkeling aan: leiders spelen een cruciale rol in het waarborgen van een veilige werkomgeving. Investeer in leiderschapstrainingen die zich richten op het bevorderen van respect, empathie en inclusiviteit. Sterk leiderschap versterkt de fundamenten van een veilige cultuur.

Faciliteer toegang tot vertrouwenspersonen: medewerkers moeten zich veilig genoeg voelen om open te zijn en onveilige situaties of onprettige gebeurtenissen te kunnen bespreken. In niet alle gevallen willen of kunnen medewerkers dit met een collega, iemand van P&O of een leidinggevende bespreken. In die gevallen is het fijn als medewerkers contact kunnen opnemen met een externe vertrouwenspersoon. Daar kunnen zij in alle vertrouwelijkheid terecht met hun vragen, zorgen of meldingen.

Continue evaluatie en aanpassing
Een veilige werkomgeving is geen eenmalige prestatie, maar een voortdurend proces. Werkgevers moeten regelmatig de bedrijfscultuur evalueren, luisteren naar feedback en indien nodig aanpassingen maken. Het vermogen om te evalueren is de sleutel tot een blijvend veilige werkplek.

Op Zero Tolerance Day streven we niet alleen naar een dag zonder ongewenst gedrag, maar naar een toekomst waarin elke werkdag synoniem staat aan veiligheid en respect. Laten we samen bouwen aan een werkomgeving waar iedereen kan gedijen!

In contact komen met één van onze vertrouwenspersonen? Neem vrijblijvend contact met ons op via goedeservice@brinQer.nl