De vier meetbare thema’s die zorgen voor
duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid wil volgens ons zeggen dat medewerkers vitaal, vakkundig, gemotiveerd en in balans, hun eigen ambities en die van de organisatie waar kunnen maken. Van medewerkers wordt verwacht dat ze actief werken aan hun gezondheid, ontwikkeling en loopbaan nu en in de toekomst én dat de werkgever hen daarin faciliteert. De inhoud van duurzame inzetbaarheid delen wij in, in vier meetbare thema’s:

Jouw kennis & vaardigheden

Om je werk goed te kunnen uitvoeren, moet je je blijven ontwikkelen om je kennis en vaardigheden te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, nu én in de toekomst. Als werkgever moet je die ruimte bieden en ook inzichtelijk krijgen waar je werknemers behoefte aan hebben. Door groei van je werknemers zal ook je bedrijf bloeien.

Jouw motivatie & betrokkenheid

De brandstof voor je prestaties van jezelf en de organisatie. Gemotiveerd zijn voor je vak is de basis om op korte en lange termijn optimaal inzetbaar te blijven. Als organisatie moet je zorgen voor een werkklimaat waarin gemotiveerde medewerkers kunnen excelleren.

Jouw werk/privébalans

Werk en privé zijn nauw met elkaar verbonden en grijpen op elkaar in. Ruimte voor het vinden van een balans geeft je de mogelijkheid om in werk en privé situaties aanwezig te zijn en de gewenste prestaties te leveren. Als werkgever is het goed om te weten wat er speelt bij je werknemers en daarmee (verder) verzuim te voorkomen.

Jouw vitaliteit & gezondheid

Gezond en energiek zijn is de basis voor een langdurige bijdrage aan bedrijfsdoelstellingen en individueel welbevinden. Investeren in werkvermogen en fitheid zorgt voor blijvende productiviteit in een steeds veeleisendere, sneller veranderende en complexere omgeving.

Nul-Meting
Doelen stellen
Programma op maat
Evaluatie & monitoring

Zijn jouw medewerkers duurzaam inzetbaar?

Elke organisatie is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers die een leven lang fit kunnen werken en gewenste prestaties kunnen leveren. Mensen die met plezier naar hun werk gaan, blijven zich ontwikkelen en investeren in hun vitaliteit. Daarmee behouden ze een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt.

Eigen regie in gezondheid

Duurzame inzetbaarheid en gezond werken is een zaak van werkgever én werknemer. BrinQer adviseert en ondersteunt daarbij met kennis en gebruikmakend van handige tools. Zo kunnen werknemers zelf de regie nemen en creëert de werkgever een stimulerende werkomgeving die mensen uitdaagt en de bewegingsruimte geeft om de eigen regie toe te kunnen passen. Eén van deze tools is de online InzetbaarheidsGids. De online inzetbaarheidsGids stelt organisaties in staat om medewerkers de ruimte te bieden en te stimuleren in ontwikkeling en eigen regie nemen t.a.v. gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

  • Grote kennis door aansluiting bij Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid
  • Aanpak, interventies en implementatiestrategie op maat mogelijk
  • Eenvoudig online invullen en monitoren via online Inzetbaarheidsgids
Inzetbaarheidsgids BrinQer

Als eerste in Nederland de gratis Inzetbaarheidsgids bij onze arbodienstverlening

In het werkgeversdeel van de InzetbaarheidsGids bieden we je tal van inspiratie en informatie, krijg je toegang tot onze tools, consulten, onderzoeken, scans en mogelijke coachingstrajecten om in te zetten. Ook kun je zelf aan de slag met instrumenten om inzicht te krijgen in arbeidsrisico’s, door je werknemers checklists of vragenlijsten in te laten vullen. Zo kun je preventief aan de slag en kun je eventueel de
bedrijfsarts, arbeid hygiënist of arbeidsdeskundige in te zetten als vraagbaak voor informatie en advies.

Werknemers kunnen zelf via de InzetbaarheidsGids werken aan hun gezondheid en inzetbaarheid door het invullen van scans en vragenlijsten. Hiermee krijgen ze inzicht in hun eigen gezondheid en kunnen ze desgewenst informatie, instrumenten en interventies van BrinQer inzetten om hun inzetbaarheid te verbeteren. Ook kunnen ze contact opnemen met arboprofessionals van BrinQer voor advies en informatie (bv. bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, leefstijlcoach, etc.).

Elke 1% verzuim is ook 1% presenteïsme

Presenteïsme is een variant van verzuim/absenteïsme. Het betekent dat er gewerkt wordt terwijl er sprake is van (een beetje) ziekte. Gevolgen zijn productiviteitsverlies, verslechterende gezondheid, uitputting en wellicht ook besmettingsgevaar. Voor verzuim is veel aandacht. Voor deze variant van verzuim veel minder. Terwijl de kosten net zo hoog zijn. Vier procent verzuim is ook vier procent kosten ten gevolge van presenteïsme. Maar vaak zijn deze minder zichtbaar. Werknemers zijn er wel omdat ze zichzelf onmisbaar achten. Of omdat ze de inkomsten niet kunnen missen. Of hun collegae niet in de steek willen laten. Vaak krijgen ze voor dit gedrag nog een schouderklopje ook

Maar de scheidslijn met verzuim is dun. De voorloopperiode van een burnout is een goed voorbeeld: In de opvolging stress-spanningsklachten-burnout zijn geen duidelijke opvolgende fases die je aan ziet komen, het is een glijdende schaal. De volgende fase laat zich moeilijk herkennen. Als medewerkers uitvallen, vallen ze vaak langer uit. Is het duurder ze terug te laten keren. Leidinggevenden spelen hierin met de mogelijkheden van het signaleren van problematiek een belangrijke rol. Omgaan met presenteïsme heeft dan ook een belangrijke plek in de trainingen van BrinQer.

* Meer dan 250 werknemers?
Dan ontvang je na je eerste afspraak
een gratis inspiratiesessie voor directie, OR en HR
t.w.v. € 500,-

BrinQer kijkt met een positieve blik naar gezondheid en inzetbaarheid van
werknemers. We focussen liever op het inzetbaarheidspercentage dan op
ziekteverzuim en zijn dan ook continue bezig met innovatie om onze dienstverlening
zo optimaal mogelijk te maken voor onze klanten. Daarnaast mag je van ons kwaliteit
verwachten want we zijn een full-service gecertificeerde arbodienst met gedreven
werknemers die je graag helpen bij jouw inzetbaarheid.