Preventief aan de slag

 

Investeren in preventie loont, dat blijkt iedere keer maar weer. Door uitval te voorkomen en de mogelijkheden te benutten om mensen duurzaam en gezond aan het werk te houden, bespaar je vele kosten! BrinQer helpt hierbij graag.

Fysiotherapie

Investeren in preventie loont, dat blijkt iedere keer maar weer. Door uitval te voorkomen en de mogelijkheden te benutten om mensen duurzaam en gezond aan het werk te houden, bespaar je vele kosten! BrinQer helpt hierbij graag. Dit doen we o.a. door het inzetten van prventieve fysiotherapie. Met specifieke train-de-trainer concepten brengen we kennis bij de organisaties binnen. Zodat we niet éénmalig een pleister plakken, maar actief werken aan het voorkomen van verdere uitval.

Mediation

“Ja, maar zij heeft een conflict hoor! Ik niet…!” In onze arbodienstverleningspraktijk een veelgehoorde kreet van leidinggevenden, of juist de werknemer, als zich een conflict voordoet. Herkenbaar misschien, of gelukkig nog niet. Waar mensen werken, bestaan meningsverschillen. Vaak loopt het met een sisser af. Soms volgt een arbeidsconflict. Een neutraal mediationtraject met de specialisten van BrinQer kan dan voorkomen dat betrokkenen schade oplopen. Op financieel of op persoonlijk vlak. Door eventuele ‘hakken in het zand’ om te buigen naar heldere en constructieve communicatie, voorkom je erger.

RI&E

Een RI&E, Risicoinventarisatie & Evaluatie bestaat uit een overzicht van alle (veiligheids- en gezondheids-) risico’s in je bedrijf en een planningsoverzicht voor het oplossen van die risico’s. Hiermee kun je de risico’s voor je personeel en bedrijf terugdringen. Dus ook het financiele risico! Schakel BrinQer in om een volledige RI&E bij je uit te laten voeren. Of bekijk hier een handig RI&E-stappenplan.

Ondersteuning door coaching

Coaching is bij uitstek een mogelijkheid om medewerkers te ondersteunen in een veelheid aan problemen waar ze tegenaan kunnen lopen en die mede oorzaak kunnen zijn van verzuim: bore-out, burn-out, rouwverwerking en allerlei levensgebeurtenissen zoals een echtscheiding of schuldenproblematiek. Als de deur openstaat bij de werkgever, ligt de weg naar preventieve ondersteuning open. De coaches van BrinQer zijn als geen ander in staat om medewerkers versnelt terug te laten keren, keuzes te laten maken óf uitval te voorkomen. Naast de individuele coaching zijn er diverse coachingtrajecten voor teams, leidinggevenden of afdelingen HR mogelijk. Desgewenst vanuit DiSC of de inzichten van Carl Jung.

Periodiek Medisch Onderzoek

Je verlangt van je werknemer dat hij nastreeft gezond zijn werkzaamheden te kunnen doen. Zelf zorg je ervoor dat de medewerker weer gezond naar huis kan. Een gericht Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) geeft je medewerkers goed inzicht in hun vitaliteit en richting aan duurzame inzetbaarheid. En door een groepsrapportage ontvang je natuurlijk bruikbare managementinformatie! De PMO stellen we altijd op vanuit een RI&E en bijbehorend plan van aanpak.

De tool om preventief verzuim tegen te gaan